1000 minuni arhitecturale – Danemarca, Europa

0
1181

Danemarca 1Danemarca

Castelul Frederiksborg, Hillerod

 

O construcţie anterioară din perioada lui Christian al IV-lea (1577-1648) a fost extin­să, între 1602 şi 1620, în castelul actual Frederiksborg şi a fost complet restaurată în anul 1859 după un incendiu. Monarhii danezi au fost încoronaţi în capela caste­lului până în anul 1840. Cel mai mare cas­tel renascentist din Europa de nord, care a fost construit petrei insule în mijlocul lacu­lui Frederiksborg, este azi muzeu şi se află din anul 2000 în patrimoniul cultural uni­versal.

 

Castelul Kronborg, Helsingor

Danemarca 2

Învelişul din plăci de gresie diferenţiază castelul Kronborg de alte castele renas­centiste din Danemarca. Construit între 1574 şi 1584, castelul a reprezentat pen­tru William Shakespeare scena pentru drama sa „Hamlet”. Kronborg este ampla­sat pe partea îngustă a istmului Oresund, la doar 4 km depărtare de Suedia. în pre­zent, adăposteşte un muzeu în clădirea cu patru aripi.

Castelul Fredensborg

Danemarca 3

Construit între 1720 şi 1722, castelul Fredensborg este unul dintre cele mai de seamă exemple al barocului nordic. Parcul castelului care se întinde până la malul lacului Esrom ascunde în valea nordicilor o particularitate: 70 de figuri de piatră înfăţi­şează viaţa oamenilor muncitori „normali”. Fredensborg este şi azi reşedinţa de vară a casei regale daneze.

Catedrala din Roskilde

Danemarca 4

Catedrala din Roskilde este prima construc­ţie gotică de cărămidă şi se numără printre cele mai impozante construcţii din ţară. începută în anul 1170 în stil romanic şi ter­minată în anul 1280în stil gotic, domul este locul tradiţional de înmormântare a con­ducătorilor danezi. Monumentele funerare din marmură şi alabastru sunt punctele prin­cipale de atracţie ale bisericii, devenită din anul 1995 patrimoniu al culturii universale.

Grundtvigskirche, Copenhaga

Danemarca 5

Faţada arată ca o orgă de biserică supradi­mensionată: Peder Klint (1853-1930) a con­struit, între 1921 şi 1926, prin Grundtvigs­kirche din Copenhaga unul dintre puţinele exemple de arhitectură sacerdotală expre­sionistă. Bisenca îmbină elementele de stil tradiţionale daneze cu formele geometrice moderne. Interiorul bisericii este lipsit de orna­mente şi oferă loc pentru 1.800 de oameni.

Bursa din Copenhaga

Danemarca 6

Acoperişul filigran al turnului Bursei, care este format din patru dragoni încolăciţi între ei, se numără printre punctele reprezentati­ve ale oraşului Copenhaga. Dar nici fundaţia nu ar trebui trecută cu vederea: în spatele faţadei de cărămidă de două etaje, care nu îşi poate dezminţi modelul preluat din arhi­tectura olandeză renascentistă, a funcţionat până în anul 1974 prima bursă europeană.
Muzeul Thorvaldsen, Copenhaga

Danemarca 7

În anul 1846 a fost inaugurată o construcţie-cheie în evoluţia clasicismului scan­dinav: muzeul Thorvaldsen construit de Gottlieb Bindesboll (1800-1856), în curtea căruia este înmormântat cel mai de seamă sculptor danez, Berthel Thorvaldsen. Diver­sitatea enormă a construcţiei impresio­nează, deoarece sunt reprezentate o mul­titudine de curente stilistice de la citate egiptene, greceşti până la cele pompeiene.

Biserica din Osterlars, Bornholm

Danemarca 8

O particularitate a minunatei insule Born­holm din Marea Baltică este reprezentată de cele patru biserici medievale rotunde. Au fost construite şi pentru apărarea popu­laţiei de piraţi, şi aceasta se observă din forma lor: caracterul de cetate este în prin­cipal vizibil prin firidele de tragere de la eta­jul superior, care sunt prezente mai ales la Olskirke în Allinge şi la biserica din 0ster-lars.

1000 de minuni arhitecturale, Editura Aquila

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here