16 Ianuarie. Închinarea cinstitului lanț al Sfântului Apostol Petru

0
174

lantul Sfântul PetruÎn această zi pomenim așezarea, în biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol, a lanțului cu care a fost legat Sfântul Petru în temniță.

Și, cinstim acest lanț, ca să preamărim, arătându-ne mulțumitori, chipul minunat în care Hristos, Dumnezeul nostru, a slobozit pe Apostolul său de la moarea ce i-o pregătise Irod. Istoria izbăvirii acestuia este arătată pe larg la capitolul 12 din Faptele Apostolilor.

Sfântul Apostol Petru, fiind întemnițat de Irod, a fost legat cu două lanțuri de fier.

Dormind între doi ostași, în noaptea dinspre ziua când trebuia să fie ucis, îngerul Domnului, lovindu-l în coastă, l-a deșteptat; l-a scos, căzând de pe dânsul lanțurile cele de fier, precum scrie la Faptele Apostolilor.

După această preaslăvită izbăvire din lanțuri și din temniță, Sfântul Petru s-a dus în alte părți, propovăduind Cuvântul lui Dumnezeu.

Dar, oarecare creștini au aflat acest lanț și l-au păstrat cu multă grijă.  Ei l-au socotit ca pe un semn dumnezeiesc și mărturie, înaintea ochilor lor; a purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru Biserica Sa și pentru slujirea Cuvântului Său. Drept aceea, se cinsteau cu evlavie de cei credincioși acele cinstite lanțuri; ele erau păzite din neam în neam, ca o moștenire sfântă. Și a această moștenire în mâinile patriarhului Iuvenalie al Ierusalimului.

Pe vremea când credincioasa Evdochia, soția împăratului Teodosie cel Mic, împodobea Ierusalimul și Sfintele Locuri cu tot felul de împărătești daruri, atunci Iuvenalie Patriarhul, văzând dragostea ei de Dumnezeu, împreună cu alte daruri, i-a dăruit ei aceste cinstite lanțuri pe care ea, le-a dus la Constantinopol.

Un sfânt lanț l-a dat bisericii Sfinților Apostoli din Constantinopol.

Pe celălalt l-a trimis la Roma, fiicei sale Eudoxia, soția împăratului Valentinian al III-lea.

Acesta l-a pus în biserica Sfântului Petru, zidită de ea pe muntele Exchilintului, lângă Roma. Acolo, ea a pus și un alt lanț, cu care tiranul Neron l-a legat pe Sfântul Petru, înainte de mucenicia lui la Roma. Și așa s-a așezat praznicul cinstitului lanț la 16 ianuarie, întru pomenirea  minunatei izbăviri a Sfântului Petru și întru slava lui Hristos, Dumnezeului nostru, Amin.

Proloagele, Vol.1

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here