3 Decembrie. Pomenirea Sfântului Prooroc Sofonie

0
143

3 Decembrie.Pe 3 Decembrie il sarbatorim pe Sfântul Prooroc Sofonie. El era din muntele Savarata, din seminția lui Simeon. Pe tatăl său îl chema Husia, pe unchiul său Godolia, iar pe strămoșii săi Amorin și Ezechia.

Și a fost, după numele lui, văzător și cunoscător al tainelor lui Dumnezeu, că, având mintea sa totdeauna curată, îndeletnicindu-se întru gândirea lui Dumnezeu și pe unul Dumnezeu văzându-L, s-a învrednicit dumnezeieștilor descoperiri și a cunoscut multe taine, care aveau să fie arătate în zilele cele mai de pe urmă și le-a spus mai înainte de împlinirea lor. Că a proorocit pustiirea Ierusalimului și răzvrătirea și risipirea iudeilor și venirea lui Hristos și întoarcerea la credință a păgânilor.

A trăit cu șase sute de ani înainte de Mântuitorul. Ne-a rămas și de la el o carte, în Vechiul Testament, în care se află proorocia sa despre ”Ziua mâniei șui Dumnezeu”, Stăpânul lumii, adică, de când Dumnezeu va judeca și va pedepsi păcatele tuturor oamenilor din lume pregătindu-și astfel ”mica rămășiță”, din care va crește poporul lui Mesia. Iar ”Ziua mâniei Domnului” este aproape.

Deci, murind a fost îngropat și s-a adăugat la părinții lui, așteptând învierea cea de obște a tuturor.

Tot astăzi, 3 Decembrie, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teodul, ce a fost eparh.

Tot astăzi, 3 Decembrie, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Ioan Tăcutul, Episcopul Coloniei (558).

Proloagele, Vol.1

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here