Taina morţii ne este descoperită de Dumnezeu

0
233

taina

Taina morţii ne este explicată de cuvântul lui Dumnezeu, iar prin lucrarea Sfântului Duh se face chiar accesibilă si deschisă simţurilor curăţate si subţiate prin har: Sfântul Duh, a spus apostolul Pavel, cercetează adâncimile lui Dumnezeu, nu numai ale omului.  Moartea este despărţirea sufletului de trupul cu care a fost unit prin voia lui Dumnezeu şi, tot prin voia lui Dumnezeu, despărţit. Moartea e despărţirea sufletului de trup ca urmare a căderii neamului omenesc în păcat, în urma căruia trupul a încetat de a mai fi nestricăcios (nesupus putrezirii), asa cum a fost el creat de la bun început de Creator. Moartea este pedeapsa omului nemuritor, pedeapsa cu care a fost el lovit pentru neascultarea Domnului. Prin moarte omul e despicat şi sfâşiat în chip dureros în cele două părţi din care e alcătuit şi, după moarte, omul încetează de a mai fi: sufletul lui există separat şi tot separat – trupul.

Soarta trupului după moarte

Şi trupul continuă să existe, măcar că vedem că se distruge şi se preface în pământul din care a fost luat; el continuă să existe în însăşi putrezirea sa: el continuă şă existe în putrezire ca sămânţa în pământ, în aşteptarea unirii de-a doua cu sufletul, după care el devine deja inexpugnabil pentru această moarte vizibilă. Trupurile unor anume aleşi ai lui Dumnezeu rezistă putreziri fiind pătrunse din belşug de harul lui Dumnezeu şi, în însăşi tinda morţii, ele ivesc începuţul slăvitei lor  învieri. În loc de duhoare ele emană mireasmă; în loc să reverse în jur molima ucigătoare a morţii ele revarsă vindecare a tuturor bolilor, revarsă viaţă. Asemenea trupuri sunt moarte şi vii totodată – moarte după natura umană, vii după prezenţa în ele a Sfântului Duh. Ele mărturisesc, în ce măreţie si sfinţenie a fost creat omul de către Dumnezeu şi că  această măreţie, această sfinenie, i-au fost restituite prin răscumpărare.

Cuvânt despre moarte, Ignatie Briancianinov

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here