Cum trebuie să te împărtăşeşti

0
108

Mai întâi gândeşte-te cu Cine te împărtăşeşti.

Frate, urmează să te apropii de Taina Vieţii? Este cea mai sfântă lucrare pe care o faci aici pe pământ. Te-ai gân­dit serios pe Cine primeşti înlăuntrul tău, în inimă, prin Dumnezeiasca Împărtăşanie? De ce dar suprem eşti în­vrednicit acum? Primeşti înlăuntrul tău Preacuratul Trup şi Preascumpul Sânge al Mântuitorului Iisus Hristos. Îl primeşti pe Hristos Însuşi înlăuntrul tău. Ce dar mare! Ce Taină inegalabilă! Te împărtăşeşti cu Trupul şi cu Sân­gele lui Hristos!

Domnul Însuşi ne-a recomandat să primim această Taină a iubirii. În seara Cinei celei de Taină El a luat pâi­nea, a binecuvântat-o şi, dând-o ucenicilor Lui, le-a spus: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu, care Se frânge pentru voi. Iar apoi a luat potirul cu vin, l-a binecuvântat şi a spus: Beţi dintru acesta toţi acesta este Sângele Meu, al Noului le­gământ, Care se varsă pentru voi. Şi ucenicii s-au împăr­tăşit din înseşi mâinile Domnului, pentru întâia oară.

După aceea le-a spus să repete şi ei adesea această lucrare, ca să îşi amintească de moartea şi de jertfa Lui: Aceasta s-o faceţi întru pomenirea Mea. Şi în felul acesta Domnul a predat ucenicilor Lui şi, prin intermediul lor, întregii Lui Biserici, minunata taină a Dumnezeieştii Eu­haristii. De atunci continuă Biserica până astăzi săvâr­şirea Tainei Dumnezeieştii Euharistii. La fiecare Litur­ghie avem săvârşirea acestei minunate Taine. Are loc re­constituirea ei reală pe Crucea Jertfei Domnului. Iar prin coborârea Sfântului Duh, pe care îl invocă preotul, se preface pâinea în Trupul lui Hristos, iar vinul în Sângele lui Hristos. Este acelaşi Sânge Care S-a vărsat pe Golgota. Şi Domnul ne-a poruncit să primim în noi Trupul şi Sân­gele Lui. Ne-a spus că dacă nu ne împărtăşim cu Prea­curatul Lui Trup şi Sânge, nu putem să avem viaţă în noi, nici nu avem posibilitatea să avem un loc lângă El. Dacă nu veţi mânca Trupul Fiului omului şi nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi, a spus Hristos. Şi a adăugat: Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el.

Aşadar, atunci când ne împărtăşim, Îl primim înlăuntrul nostru pe Hristos Însuşi. În venele noastre curge Sângele Mântuitorului nostru. Şi devenim astfel purtă­tori de Hristos (hristofori) şi purtători de Dumnezeu (teofori). Frate, te-ai gândit serios la aceasta?

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017