Adevărul stă în cele nevăzute

0
72

adevar„Ceea ce fac Eu tu nu știi acum, dar vei înțelege după aceasta.” (Ioan 13, 7)

Aceste cuvinte sunt mereu valabile. Pentru a le înțelege sensul avem nevoie de o credință puternică și de o așteptare răbdătoare. Uneori avem impresia că viața noastră nu este decât un lung șir de necazuri și încercări. Să ne amintim atunci că Domnul își urmărește propriile Sale scopuri și intenții în privința aceasta, că „direcționează” evenimentele potrivit planului Său, fără să înceteze a ne purta de grijă. La El totul apare în armonie, acolo unde noi vedem învălmășeală și dezordine. De aceea, să nu ne tulburăm.

Credința este asemenea zorilor; când se ivesc zorile, înseamnă că ziua este aproape. Uneori nu știm ce ne va aduce ziua de mâine, stăm pe marginea prăpastiei și n-avem curaj să privim în jos. Dar calea Domnului este întotdeauna sigură și dreaptă; El însuși a mers pe apă, iar mâna Lui este mereu gata să-l ajute pe cel ce stă gata să se înece. Să stăm în preajma Crucii, să nu ne îndepărtăm de ea. Biruința săvârșită pe Cruce ne vestește biruința noastră. Când nu ne vom mai putea ruga, vom suspina către Domnul. Când și suspinele noastre vor amuți, vom rămâne în așteptare. Ferice de cel ce așteaptă cu răbdare izbăvire de la Dumnezeu. Lumea întreagă se află în zbucium, ca și inima noastră. Dar, dacă ne vom sprijini pe credință, vom birui lumea. Domnul vrea să ne spele picioarele, așa cum ar fi vrut să I le spele și lui Petru, dar el nu înțelegea de ce voia să facă aceasta. Să ne lăsăm în voia Lui, fiindcă dacă nu ne vom spăla picioarele, nu ne vom face părtași Lui. Nebănuite sunt căile Sale, nepătrunse gesturile Sale, dar atunci când vom ajunge la capătul drumului, le vom înțelege; vom vedea că în toate stă un singur bine și o singură iubire. Curaj, continuați-vă drumul! Adevărul nu stă în cele văzute, ci în cele nevăzute.

 Lumina lui Hristos care luminează cele văzute să vă lumineze și să vă aducă liniște!

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here