Ajută-mă, Doamne, să fiu vrednică următoare a Sfintelor Femei Mironosițe!

0
171

Doamne, aş vrea să-Ţi dăruiesc în fiece clipă, mărgăritare din lacrimi de dor.
De dor de Tine, de dor de Acasă, de dor de Cer, de dor de Raiul nemuritor.
Doamne, aş vrea să-Ţi dăruiesc în fiece clipă, mărgăritare din lacrimi de iubire
Sfântă, curată, autentică, necondiţionată, care să-Ţi înveşmânte inima în fericire
Şi să-Ţi înflorească pe Chipul sfânt, pe Chipul blând, un zâmbet cald de bucurie.
Aş vrea ca fiecare clipă a vieţii, să Ţi-o închin cu credinţă şi adâncă smerenie!

Aş vrea să-Ţi dăruiesc un şirag infinit de mărgăritare din lacrimi de sinceră pocăinţă.
Aş vrea să-Ţi dăruiesc un suflet curat, spălat de praful gros de patimi şi păcate.
Aş vrea să fii Împărat pe tronul inimii mele, aş vrea să Te simt prezent în toată a mea fiinţă.
Doamne, aş vrea să-mi simt în piept inima, cum doar pentru Tine, în fiecare clipă – bate!

Doamne, aş vrea să am voce îngerească şi să-Ţi dăruiesc al meu cânt de slavă şi recunoştinţă.
Aş vrea să-Ţi cânt cu glasul inimii: balade de dor, balade de iubire, balade cu note de credinţă.
Aş vrea să fiu o creştină ce seamănă în ogorul Tău, seminţe de fapte bune, ce bogat rodesc:
Iubire, bunătate, blândeţe, nădejde, credinţă, smerenie, hărnicie – flori cu miros duhovnicesc.
Doamne, nu ma lăsa, Te rog, al vieții timp prețios, în egoism, lene și nelucrare, să-l irosesc!

Te rog, ajută-mă, Doamne, să fiu vrednică următoare a Sfintelor Femei Mironosițe!
Ajută-mă să fiu, cum erau în primele veacuri ale creștinismului, femeile diaconițe!
Ajută-mă să le imit în: râvnă neobosită, dragoste de Dumnezeu, credință neșovăielnică,
Credință ce te ajută să muți munții din loc, credință tare, nestrămutată și puternică,
Ce alungă frica: de întuneric, de ostași înarmați, de orișicine te-mpiedică să ajungi la Doamne,
De cei ce tăgăduiesc Adevărul Evangheliei, de cei ce urăsc și nu urmează învățăturile creștine.
Ajută-mă să am evlavie curată, bunătate a inimii, smerenie și aceeași mare și puternică bărbăție
A sufletelor sfintelor mironosițe, prietene duhovnicești cu Maica Domnului – Maica Luminii!
Ajută-mă să împletesc credința cu milostenia și compasiunea, ajută-mă să lucrez cu hărnicie
În ogorul lui Doamne și-al inimii aproapelui, să fac totul ca pentru Hristos – Izvorul Iubirii!

Ajută-mă să nu mă văicăresc mereu în încercările vieții, ajută-mă să Te urmez pe drumul Crucii!
Ajută-mă să îmi trăiesc viața cu bucurie sfântă și simplitate, să mă jertfesc pe Altarul iubirii!
Să fiu mărturisitoare a lui Hristos și să-I ofer cu multă dărnicie: mirul trezviei și rugăciunii,
Mirul păcii, răbdării și sacrificiului. Ajută-mă să-mi înveșmânt sufletul în hainele blândeții!
Doamne, ajută-mă să îmi împlinesc scopul vieții, să primesc în dar cununa scumpă a mântuirii!

Doamne, aș vrea să înfloresc în grădina Ta, ca o floare cu parfum suav de lăcrămioare!
Lăcrămioare de dor de Tine, de iubire, căință și recunoștință. Aș vrea să fiu o floare
Ce înflorește ca să aducă bucurie, să-nfrumusețeze viața tuturor și să aducă dulce alinare!
Aș vrea să fiu o creștină mărturisitoare și viața toată, în fapte bune să-mi fie roditoare!
Doamne, credința mea uscată, transform-o întruna lucrătoare, mântuitoare!
Doamne, din smochin uscat și fără de roade, transformă-mă în măslin veșnic roditor!
Doamne, de pe cerul sufletului meu, înlătură cu iubire, al necredinței – negru nor!
Doamne, ajută-mă cu credință să pășesc mereu în spațiul luminos al Învierii Tale!
Doamne, ajută-mă să trăiesc în spațiul libertății autentice, al libertății responsabile!

Cristina Toma