Anomaliile apei. Știați că?

0
17407

h2oCu toții știm că apa este un lichid inodor, insipid și incolor. Apa este un compus chimic cu stabilitate mare, formată prin combinarea a doi atomi de hidrogen legați de un atom de oxigen. Despre acest lichid, Leonardo da Vinci, spunea că „i-a fost dată puterea magică de a deveni seva vieţii pe pământ”

Dar apa, cel mai banal lichid, nu se comportă ca celelalte lichide. Aceasta prezintă o serie de proprietăți specifice, numite anomaliile apei, se arată pe newscientist.com/.

Apa își păstrează forma lichidă pe un interval larg de temperatură, cuprins între 0oC și 100oC. Datorită structurii sale, apa, ar trebui să fiarbă la temperaturi  scăzute, care nu există pe pământ, iar noi nu am cunoaște decât apa sub formă de vapori.

 Apa curată are densitatea maximă la 4°C, iar pe măsură ce apa se încălzește sau se răcește,  densitatea ei scade, datorită gradul diferit de asociere a moleculelor de hidrogen.

Prin îngheț, apa își mărește volumul cu nouă procente. Foarte rar se întâmplă ca un lac să înghețe în totalitate. Stratul de gheață care se formează la suprafață, acționează ca o pătură și protejează peștii și alte vietăți acvatice de frig. Mai mult decât atât, la formarea gheții numărul atomilor de hidrogen se dublează. Datorită golurilor care se formează în structura sa, gheața are o structură afânată, ceea ce îi dă proprietatea de a pluti deasupra apei.

Capacitatea calorică a apei, este ridicată, datorită acestei caracteristici, vietățile acvatice nu sunt afectate de o supraîncălzire a apei. La o temperatură de 35oC, capacitatea termică este minimă, dar aceasta crește pe măsură ce temperatura scade sau crește, în timp ce la alte lichide, capacitatea temică crește direct proporțional cu temperatura.

Dintre toate lichidele, apa are cea mai mare tensiune superficială,  ceea ce determină formarea picăturilor de apă. Suprafaţa apei este acoperită cu o peliculă foarte subţire de molecule, iar specialiștii au demostrat că este nevoie de o forță mare pentru a desface legăturile formate.

Cu toate că majoritatea lichidelor pot fi mai ușor compresibile cu creșterea temperaturii, la apă acest lucru nu este valabil, apa fiind considerată, incompresibilă.

Apa, este un solvent universal. Ea rămâne inertă și nu se modifică sub acțiunea sunstanțelor cu care intră în contact.

Puctul triplu al apei este punctul în care toate cele trei stări de agregare ale apei coexistă liber și simultan, în echilibru termodinamic. Cel mai cunoscut puct triplu al apei este la 0.01oC.

Viteza de propagare a sunetului în apă crește pâna la o temperatură de aproximativ 74oC, ajungând la 1500 m/s,  după care începe să scadă. Aceasta este influențată de presiune, temperatură și concentrația de săruri. La o temperatură de 10C, Viteza sunetului în apă este de 4 m/s.

Pe de altă parte, apa are un punct ctitic deosebit de ridicat. Punctul critic este starea de agregare a apei în care dispar diferențele dintre proprietățile ale stării lichide şi ale celei gazoase. Punctul critic al apei este atins la o temperatură de 374 ° C și o presiune de 217 de atmosfere, ceea ce o face un fluid supercritic.

Cu acestea fiind spuse, rămâne întrebarea de ce apa fierbinte îngheață mai repede decât apa rece?

Emanuela Popa

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here