Aprinde harul lui Dumnezeu

0
140

har1„Din această pricină, îți amintesc să aprinzi și mai mult din nou harul lui Dumnezeu, care este în tine.” (II Timotei 1, 6)

Oricare dintre noi, oricât de puțin înzestrat ar fi, are cel puțin un dar pe care trebuie să-l dezvolte. Marele Gospodar nu-l lipsește de talant pe niciunul din slujitorii Săi, dar necazul este că nu toți se pricep să îl înmulțească. Adeseori n-au destulă râvnă pentru a spori darul primit de la Dumnezeu, alteori pricina stă în sfială, iar alteori în lene.

Pentru ca focul să nu se stingă, jăraticul trebuie răscolit și pe noi Sfântul Apostol Pavel ne răscolește, vrând să stârnească în noi năzuința spre lucrarea cea vie. „Aprindeți darul lui Dumnezeu”, oricare ar fi el; nu-l lăsați să amorțească în nelucrare, ci sporiți-l și desăvârșiți-l neobosit. Fie că este vorba de darul cuvântului, de darul de a-i învăța pe alții sau de darul scrisului, oricare ar fi talentul omului, el trebuie folosit mereu spre slujirea Domnului.

Ce trist este să vezi cum se irosesc atâtea puteri proaspete! Câți oameni instuiți, puși de poziția lor socială în condiții favorabile, care dispun de mijloace și de timp, se complac în inactivitate, neaducâd niciun folos, în timp ce ar putea deveni îndrumători, luminători și sprijinitori ai tineretului contemporan! Acești oameni sunt ca niște făclii puse în sfeșnice prețioase, în stare să lumineze strălucitor, dar care rămân neaprinse și ca atare nu-și împlinesc menirea.

Suflete al meu! „Aprinde darul lui Dumnezeu”, ca să nu te numeri printre aceste făclii fără folos, și ține minte că cel mai mare dar de la Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus (Romani 6, 23), care trebuie, sălășluind în tine, să ardă și să dea lumină. Primește acest dar mai întâi de toate, și fie ca el să-ți lumineze toate celelalte daruri, să le îndrume și să le dea viață!

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here