Aşadar, înainte! Nu neglija şi nu amâna

0
159

Frate, aşadar, mergi înainte! Nu neglija şi nu amâna. Scutură-te de trândăvia care, poate, te-a stăpânit până acum. Nu mai prelungi nici cu o clipă felul tău de viaţă de până acum, indiferent din punct de vedere religios. Nu. Pocăieşte-te pentru tot răul pe care l-ai făcut. Pocăieşte-te sincer şi spovedeşte-te la un preot duhovnic, fără să ascunzi în faţa lui absolut nimic din ce ai făcut rău. Şi ia hotărârea de a-ţi schimba mentalitatea şi modul de viaţă.

Să laşi deoparte indiferenţa pe care ai arătat-o până acum faţă de viaţa duhovnicească. Să îţi chiverniseşti mai bine viaţa, astfel încât să îţi rămână timp pentru în­deplinirea îndatoririlor tale duhovniceşti. Nu mai con­tinua să fii rob al rutinei zilnice. Nu. Fă-ţi un program duhovnicesc. Urmează o cale potrivită cu voia lui Dum­nezeu. în fiecare zi să îţi rezervi puţin timp pentru a citi câteva paragrafe din Sfânta Scriptură sau dintr-o altă carte duhovnicească.

Aşa cum simţi nevoia de hrană materială pentru a-ţi hrăni trupul, la fel să consideri că e absolut necesară şi hrana duhovnicească, pentru ca sufletul tău să crească în virtute. Dacă într-o zi nu studiezi ceva din cuvântul lui Dumnezeu să consideri acest fapt ca ceva foarte rău.
Îţi este de foarte mare trebuinţă să faci aceasta. Prin studierea cuvintelor lui Dumnezeu ţi se va lumina sufletul.

Se vor intensifica preocupările tale duhovniceşti şi sfinte. Inima ta se va trezi din letargia care poate te-a stăpânit până acum. Şi ţi se vor deschide ochii sufletului. Atunci vei înţelege care este interesul tău cel adevărat. Atunci vei pricepe că viaţa de indiferenţă religioasă este una ne­firească, dăunătoare, distrugătoare, păgubitoare. Vei pu­tea să spui cuvinte înţelepte despre viaţă, vei afla de ce trăieşti şi ce trebuie să faci pentru a-ţi atinge scopul pen­tru care trăieşti.

Aşadar, frate, mergi înainte, nu amâna. Nu fi indife­rent faţă de mântuirea sufletului tău.

Dobândeşte preocupări duhovniceşti! Acesta este adevăratul tău folos. Astfel vei putea să dai valoare vie­ţii tale, vei fi călăuzit pe calea mântuirii, în braţele Mân­tuitorului Iisus Hristos.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017