Aşadar, înainte!

0
97

Frate, aşadar, mergi înainte! Nu neglija şi nu amâna. Scutură-te de trândăvia care, poate, te-a stăpânit până acum. Nu mai prelungi nici cu o clipă felul tău de viaţă de până acum, indiferent din punct de vedere religios. Nu. Pocăieşte-te pentru tot răul pe care l-ai făcut. Pocăieşte-te sincer şi spovedeşte-te la un preot duhovnic, fără să ascunzi în faţa lui absolut nimic din ce ai făcut rău. Si ia hotărârea de a-ti schimba mentalitatea si modul de viaţă.

Să laşi deoparte indiferenţa pe care ai arătat-o până acum fată de viata duhovnicească. Să îti chiverniseşti mai bine viaţa, astfel încât să îţi rămână timp pentru în­deplinirea îndatoririlor tale duhovniceşti. Nu mai con­tinua să fii rob al rutinei zilnice. Nu. Fă-ţi un program duhovnicesc. Urmează o cale potrivită cu voia lui Dumnezeu. În fiecare zi să iţi rezervi puţin timp pentru a citi câteva paragrafe din Sfânta Scriptură sau dintr-o altă carte duhovnicească.

Aşa cum simţi nevoia de hrană materială pentru a-ţi hrăni trupul, la fel să consideri că e absolut necesară şi hrana duhovnicească, pentru ca sufletul tău să crească în virtute. Dacă într-o zi nu studiezi ceva din cuvântul lui Dumnezeu să consideri acest fapt ca ceva foarte rău.

Îţi este de foarte mare trebuinţă să faci aceasta. Prin stu­dierea cuvintelor lui Dumnezeu ţi se va lumina sufletul. Se vor intensifica preocupările tale duhovniceşti şi sfinte. Inima ta se va trezi din letargia care poate te-a stăpânit până acum. Şi ţi se vor deschide ochii sufletului. Atunci vei înţelege care este interesul tău cel adevărat. Atunci vei pricepe că viaţa de indiferenţă religioasă este una ne­firească, dăunătoare, distrugătoare, păgubitoare. Vei pu­tea să spui cuvinte înţelepte despre viaţă, vei afla de ce trăieşti şi ce trebuie să faci pentru a-ţi atinge scopul pen­tru care trăieşti.

Aşadar, frate, mergi înainte, nu amâna. Nu fi indife­rent faţă de mântuirea sufletului tău.

Dobândeşte preocupări duhovniceşti! Acesta este adevăratul tău folos. Astfel vei putea să dai valoare vie­ţii tale, vei fi călăuzit pe calea mântuirii, în braţele Mân­tuitorului Iisus Hristos.

Adevăruri mari, în cuvinte simple. Ghid de viată duhovnicească, Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, trad.: preot dr. Staicu Ciprian-Ioan