Atitudinile sunt mai importante decât faptele

0
118

Dr. Karl Meninger obişnuia să spună: „Atitudinile sunt mai importante decât fap­tele”. E un adevăr pe care toţi ar trebui să-l ţinem minte şi să ni-l repetăm mereu. Indiferent peste ce dăm în viaţă, oricât de dificil sau imposibil ar părea acel lucru, nu este atât de important ca atitudinea cu care îl abordăm.

Faptul că întâmpinăm un lucru cu un complex de inferioritate sau cu încrederea că Dumnezeu este cu noi spre a ne ajuta va determina reuşita sau eşecul.

Franklin D. Roosevelt s-a confruntat cu paralizia de pe urma unei poliomielite şi a reuşit să o biruiască datorită atitudinii sa­le. Cineva spunea că „întregul ocean nu poate scufunda o corabie dacă apa nu intră în ea”. Ceea ce se întâmplă cu noi nu este la fel de important precum ceea ce se în­tâmplă în noi. Atitudinile sunt mai importante decât faptele, căci ele au puterea de a crea noi fapte şi noi împrejurări.

Ascultaţi-l pe Sfântul Pavel: Noi suntem „întru toate necaz pătimind, dar nu strâmtoraţi; în mare cumpănă, dar nu deznădăjduind; prigoniţi, dar nu părăsiţi; do­borâţi, dar nu nimiciţi” (II Cor. 4, 8-9).

Împrejurările vieţii Sfântului Pavel erau des­curajatoare, dar credinţa lui în Hristos a dat naştere unei atitudini ce s-a ridicat dea­supra împrejurărilor.

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris