Banii, rudele şi faptele bune

0
102

Un om avea trei prieteni. Pe doi dintre ei îi iubea foarte mult, cel de-al treilea îi era oarecum indiferent, deşi acesta îl iubea cel mai mult şi îi voia numai binele.

Odată fu chemat omul nostru în faţa judecăţii. El îşi chemă prietenii ca martori; dar primul se scuză că are treabă, al doilea merse până la uşa tribunalului şi se înapoie, zicând că-i e frică de judecător, iar al treilea, pe care se bazase cel mai puţin, veni, vorbi şi arătă nevinovăţia prietenului şi câştigă procesul, încât i se dădură şi despăgubiri.

Trei prieteni are omul în lume. Cum se poartă ei în ceasul morţii, când Dumnezeu îl chemă pe om în faţa judecăţii?

Banii, cel mai bun prieten al lui, îl părăsesc cei dintâi şi nu merg cu el. Rudele şi prietenii îl însoţesc până la marginea gropii şi apoi se înapoiază fiecare la casa sa.

Al treilea prieten sunt faptele lui bune, făcute din dragoste. Numai ele îl însoţesc pe om până la Tronul Judecăţii lui Dumnezeu. Ele merg înainte, vorbesc pentru el şi află milă şi îndurare, dobândindu-i Mântuirea.

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016