Momente de referință din istoria universală – Bătălia de la Benevent

0
107
bătălia de la BeneventDupă moartea împăratului Frederic al II-lea, dominaţia germană în Sicilia a început să se clatine, fiind puternic subminată de Sfântul Scaun. Politica papală era din nou primejduită atunci când Manfred, fiul împăratului Frederic dintr-o relaţie extraconjugală, a luat în mâini frâiele Siciliei, îndreptându-se apoi spre nordul Italiei. Papa Clement al IV-lea a oferit Sicilia ca feudă fratelui regelui francez, Carol de Anjou.

Manfred a pornit împotriva acestuia cu o oaste neexperimentată, formată din cavaleri germani şi sarazini. În bătălia de la Benevent, la 26 februarie 1266, tânărul Manfred a fost înfrânt şi a căzut în luptă.

O cronică a vremii descrie evenimentele: „în acest an, în luna ianuarie, Biserica Romei l-a încoronat rege al Siciliei pe Carol, conte de Provence. După încoronare, el a adunat laolaltă duci, baroni, cavaleri şi alţi oameni, strângându-şi o oaste uriaşă. Cu aceasta a pornit apoi să îl atace pe Manfred, regele Siciliei, căci vroia să-l alunge de pe tronul acestui regat, ca să pună stăpânire peste toţi baronii, conţii, pământurile, cetăţile şi oraşele numitului regat, să le supună şi să le stăpânească în lumina dreptului primit de la papă şi fraţii acestuia în numele Bisericii Romei

După ce a cucerit trecătorile şi locurile întâlnite în calea sa, regele Carol s-a îndreptat cu oastea lui, îndrăzneţ, dar grijuliu, spre Capua.

Acolo, regele Manfred, dimpreună cu numeroşi cavaleri, conţi, baroni şi nenumăraţi oameni, aştepta să-l înfrunte pe acesta. După ce oştirile se apropiaseră una de cealaltă, regele Manfred a părăsit oraşul cu oastea lui, ieşind în câmp deschis. Iar după ce el şi-a aranjat pâlcurile de oameni şi steagurile cavalerilor, a început bătălia. Ei au luptat cu vitejie bărbătească, şi mulţi au căzut din amândouă taberele.

Dar, la sfârşit, regele Carol l-a învins şi l-a zdrobit pe domnul Manfred şi oastea lui. Manfred a căzut în luptă; numeroşi conţi şi baroni au căzut prizonieri; mulţi s-au închinat regelui Carol. La porunca acestuia, câmpul de luptă a fost cercetat, iar printre leşuri a fost găsit trupul domnului Manfred. Apoi regele Carol a poruncit ca trupul plin de sânge să fie spălat, îmbrăcat în haină nouă, cusută cu fir de aur, iar apoi să fie înmormântat cu toate onorurile, aşa cu se cuvenea pentru un mare om”.

“1000 de ani. Momente de referință din istoria universală”, Editura Aquila