„Bine este nouă a fi aici”

0
125

munteSă știți că după învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul, n-a fost numai o schimbare la față sau nu este numai o schimbare la față a Domnului nostru, ci schimbări la față ale Domnului nostru sunt multe. Noi putem să ne întâlnim cu Domnul nostru ca Învățător. Și dacă-L avem Învățător, Îl avem și Mântuitor; dacă nu-L avem Învățător, dacă nu ne lăsăm modelați de El, dacă nu ne supunem învățăturii Lui, nu-L putem avea nici ca Mântuitor. Și dacă lucrurile stau așa, atunci, iubiți credincioși, noi trebuie să începem cu dorința de a vedea mărirea Mântuitorului, cu dorința de a-L avea ca Învățător și de a ne supune Lui.

Când s-a întâlnit Domnul nostru cu Natanail din Cana Galileii, el L-a privit ca pe un om de rând, dar Domnul nostru „S-a schimbat la față înaintea lui” și astfel, Natanail a aflat că El știe lucruri mai presus de cunoștința omenească și a zis: „Rabbi- care se tâlcuiește: Învățătorule – ,Tu ești fiul lui Dumnezeu, Tu ești regele lui Israel”  (In. 1,49).

Și Sfântul Apostol Petru a văzut mărirea Mântuitorului înainte de a o vedea la schimbarea la față. Atunci când referindu-se la ucenicii ce s-au depărtat de El, Domnul nostru a zis către Petru și ceilalți 11 ucenici: „Nu cumva și voi vreți să vă duceți?” , Sfâtul Apostol Petru i-a răspuns tot printr-o întrebare: „Doamne la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții celei veșnice” (In.  6, 67-68). Era o cunoștință a măririi, era un fel de simțire a schimbării la față a Domnului nostru.

Sfântul Apostol Toma, după ce L-a văzut pe Mântuitor înviat, pătruns fiind de mărirea Domnului nostru, a zis: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” (In. 20,29); nu a putut zice mai mult. El a văzut pe Domnul schimbat la față atunci, nu pe muntele Taborului.

În sfârșit, au fost și alții care au văzut mărirea Mântuitorului. La Cana Galileii, când Domnul a prefăcut apa în vin, Sfinții Apostoli au văzut „slava” Domnului nostru Iisus Hristos (In. 2,11). La mormântul lui Lazăr, văzând că Marta nu vrea ca piatra de pe ușa mormântului să fie dată la o parte, El îi spune acesteia: „Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?” (In. 11,40).

Vedeți, iubiți credincioși, că Domnul ne făgăduiește tuturor să cunoaștem ceva din mărirea Lui. Pentru aceasta, ne descoperă mărirea Lui, dar ne-o descoperă pe măsura strădaniei noastre de a face voia Lui. Să nu uităm niciodată ceea ce a spus Dumnezeu la Schimbarea la Față:  „Acesta e Fiul Meu…să-L ascultați”. Să-l ascultăm și noi, iubiți credincioși; pe măsura asultării noastre, pe măsura smereniei noastre, vom începe a ne sui cu gândurile și cu simțirea, vom începe a ne sui cu curăția în muntele cel înalt, care este – cum spune Sfânta Biserică – curățirea de patimi.

Acolo, în curăția inimii noastre, vom putea vedea puterea și mărirea lui Dumnezeu. Toată viața noastră se va schimba și vom putea zice odată cu psalmistul: „Slăvescu-Te, că sunt minunat întocmit”.  Și  nu numai cu cuvântul, ci și cu simțirea vom putea chema toată făptura să laude pe Domnul, pentru că prin toată făptura vom putea vedea străbătând mărirea lui Dumnezeu. În dumnezeiasca scriptură vom avea totdeauna prilej de bucurie, în rugăciune vom sta cu stăruință și vom simți puterea lui Dumnezeu, în așa fel încât vom putea zice și noi, ca și Sfântul Apostol Petru: „Bine este nouă a fi aici, la rugăciune. Bine este nouă a fi aici la citania din  Sfânta Evanghelie și din învățăturile părinților; bine este nouă a fi aici, la sfintele slujbe; bine este nouă a fi aici, la cugetarea cea despre Dumnezeu; bine este nouă a fi aici, la privirea lucrurilor lui Dumnezeu. Și ne va da Domnul nostru învoirea Lui cea sfântă, ca toate să le vedem în lumina miruirii Lui. Și prin ruga Născătoarei de Dumnezeu, vom avea parte de fericirea pe care ne-o dorim și pe care să ne-o dea Bunul Dumnezeu, cum a dat-o ucenicilor care au văzut schimbarea Lui la față.”

AMIN

Arhimandrit Teofil Părăian

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here