Bogăție pentru mântuire

0
130

bogatii„Faceți-vă prieteni prin bogăția nedreaptă, pentru ca atunci când ea va lipsi, să vă primească în corturile cele veșnice”. (Luca 16, 9)

Parabola iconomului nedrept îi pune pe mulți în încurcătură. Ceea ce iscă cele mai multe nedumeriri este faptul că Mântuitorul pare a-l da exemplu pe iconomul nedrept și viclean; nu putem înțelege de ce îl laudă, spunându-le ucenicilor Săi: „Faceți-vă prieteni prin bogăție nedreaptă”. Căutând să pătrundem cu atenție sensul acestei istorisiri lucrurile se clarifică.

În primul rând, Mântuitorul nu-l dă exemplu pe acel om, ci ne prezintă fapta lui nedreaptă și vicleană ca pe un avertisment dat celor înclinați să cadă în același păcat.Mai departe ne arată în ce măsură „fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii Luminii”, căutând să obțină maxim de folos din orice împejurare li se oferă, și economisind prevăzător pentru zile negre, procedează mai înțelept decât „fiii Luminii”.

 Deși mulți recunosc în vorbe că timpul nu înseamnă nimic dacă nu este raportat la veșnicie, totuși grija lor se concentrează tocmai pe ceea ce este vremelnic, pe binele trecător. Ei nu arată aceeași preocupare și râvnă pentru binele veșnic pe care iconomul viclean le arată scopurilor sale pământești. Iată ce a vrut să spună Mântuitorul, fără să fi gândit în niciun fel să-i dea dreptate acelui om. Deseori auzim că Mântuitorul l-a lăudat pe iconomul viclean, dar citind cu atenție versetul 8 vedem că pe acela l-a lăudat stăpânul său pentru că aprocedat înțelepțește (deci nu Mântuitorul). Mai rămâne cel de-al treilea punct în care găsim chiar cuvintele Mântuitorului. „Faceți-vă prieteni prin bogăție nedreaptă”. Ce înțelege mântuitorul prin această expresie? El numește bogăția nedreaptă banii, cei care de cele mai multe ori, de fapt mai întotdeauna, devin prilej de ispită și mijloc de săvârșire a păcatului. „Cei ce au bogății, cât de greu vor intra ei în Împărăția lui Dumnezeu” (Marcu 10, 23). Considerând orice bogăție pământească nedreaptă, Mântuitorul ne arată singura cale care ne poate duce la mântuire. Să ne îngrijim de cei aflați în lipsuri, făcându-ne dintre ei prieteni, care, când vor ajunge dincolo de mormânt, ne vor primi acolo cu bucurie, deschizându-ne porțile veșnicelor sălașuri. În această parabolă Mântuitorul ne învață să privim bogăția ca pe un talant, încredințat nouă spre folosul aproapelui, despre care ni se va cere, cu asprime, să dăm seama. În această lumină sensul parabolei se limpezește; niciun cuvânt rostit de Mântuitorul nu trebuie să devină pentru noi piatră de poticnire. O asemenea tulburare nu o putem abate de la noi decât prin rugăciune, pentru ca Dumnezeu „să ne deschidă mintea ca să înțelegem Scripturile” (cf. Luca 24, 45).

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here