Virtutea e cu putință, oricare ar fi starea cuiva

0
126

bogățieUnul strălucește în sărăcie, altul în bogăție. Ilie în sărăcie, Avraam în bogăție. Mergeți către starea care vi se pare mai lesnicioasă și mai bine potrivită pentru voi. Unul strălucește în căsătorie – Avraam, altul în feciorie – Ilie.

Urmați calea pe care o vreți – și una și alta duce la cer. Unul strălucește în postire, Ioan; altul fără postire, Iov – și adăugăm că acesta avea grija unei neveste, a unor fii, a unor fiice, a unei case, și că avea multe bogății, iar celălalt n-avea nimic, numai un biet veșmânt aspru.

Dar ce vorbesc eu de case și de bogăție, atunci când, chiar rege fiind, poți ajunge la virtute?

Nicăieri nu se află casă mai prinsă de atâtea treburi ca palatul unui rege, și iată că David străluci pe tron, fără ca purpura și coroana să-l facă în stare de a fi virtuos. Tot așa cu Moise, căruia i se dăduse împuternicire asupra unui întreg popor, ceea ce făcea ca starea lui să fie încă și mai apăsătoare, căci, cu cât mai mare îi era puterea, cu atât mai mari se ridicau pentru el greutățile. Voi vedeți: oamenii s-au acoperit de slavă în bogăție și în sărăcie, în căsătorie și în feciorie. Dimpotrivă, alții s-au prăpădit însurați sau feciorelnici, bogați sau săraci.

A fost aceasta cu mulți oameni însurați, ca de pildă Samson, pe care-l pierdu nu căsătoria, ci însăși voia lui.

A fost, asemenea, cu mulți care au trăit în feciorie, ca acele cinci fecioare neînțelepte din parabolă, cu mulți bogați, de pildă acela care disprețuia pe dreptul Lazăr. Iar în zilele noastre mulțime mare de oameni se prăpădesc, având starea sărăciei. Voiți acum să vedeți pe unii care se mântuiră având îndeletnicirea armelor? Iată-l pe Corneliu! Sau pe unii care îngrijeau de treburile unei case? Iată-l pe eunucul reginei din Etiopia. Toate acestea sunt dovezi că dacă ne îndrumăm pe noi înșine bine, fie chiar bogați, nimic nu ne va prilejui căderea. Ci dimpotrivă, orice cădere sau înălțare nu le aduce sărăcia, bogăția, tronul, ci greșita lor întrebuințare.

Cuvinte alese, Sfântul Ioan Gură de Aur

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here