Bucuria ca stare lăuntrică

0
288

bucuriaVă oferim încă un leac împotriva deprimării. Este bucuria cea în Dumnezeu.

Bucuria în Dumnezeu nu este râsul, cântatul, dansatul, chefuitul, petrecerile, chiotele. Bucuria în Dumnezeu este o stare lăuntrică.”Este tresărirea sufletului”, spune Sfântul Vasile cel Mare (P.G. 31, 225 B). Bucuria în Dumnezeu este satisfacţia interioară, dulceaţa sufletului, blândeţea, liniştea, cucernicia şi bucuria mulţumitoare şi uitarea celor urâte şi toate acestea la un loc. Este, după Sfântul Ioan Gură de Aur, “deplinătatea lucrurilor” (P.G. 56,97).

Această bucurie nu stă doar în manifestări exterioare. Nu pentru că nu ar putea avea şi astfel de manifestări, precum zâmbetul, aerul de sărbătoare etc., dar nu stă numai în acestea. Poate exista şi fără acestea, chiar dacă, după Sfânta Scriptură, “inima veselă înseninează faţa, care-i străluceşte de bucurie” (Pilde 15,13).

Este însă posibil ca faţa să nu exprime bucuria pe care o are sufletul. Faţa scăldată de lacrimi poate să fie, însă inima omului să se bucure. De asemenea, este posibil ca omul să fie îndurerat, dar în adâncul său să se bucure.

Creştinul se bucură când simte prezenţa lui Dumnezeu. Se bucură când e aproape de oameni. Se bucură din dragoste şi pentru Dumnezeul cel iubit, şi pentru oamenii prezenţi cei iubiţi.

Creştinul se bucură când făptuieşte binele şi dreptatea. Şi precum spune Sfântul Teodorit, “aceştia care făptuiesc binele şi dreptatea sunt plini de adevărata bucurie” (PG. 81,496).

Se bucură iar când împlineşte voia lui Dumnezeu sau când se face ceva spre slava lui Dumnezeu, precum zice Marele Vasile: “Bucuria cea în Hristos există când se face orice spre slava lui Dumnezeu şi în acord cu voia Sa” (P.G. 31,1212 B).

Se bucură din pricina nădejdii, împlinind porunca Scripturii care zice: „Bucuraţi-vă în nădejde !” (Romani 12,12).

Se bucură când are “fericita întristare” şi “fericitul plâns”, precum le numesc  Sfinţii noştri Părinţi.

Se bucură atunci când ceilalţi din jurul lui se bucură, împlinind cuvântul: “Bucuraţi-vă cu cei care se bucură!” (Romani 12,15).

Se bucură pentru slava sfinţilor.

Se bucură pentru slava Bisericii.

Se bucură pentru învierea lui Hristos, bucurie care-l umple deplin.

“Se bucură pururea întru Domnul”, după cuvântul Apostolului (Filipeni 3,1; 4,4).

Creştinul se bucură în bucuria lui Dumnezeu. Şi oriunde există această bucurie nu există frică de deprimare, aşa cum spune şi Sfântul Eusebiu, “unde este bucuria în Dumnezeu, deprimarea nu se arată” (P.G. 61, 735).

Fraţii mei care suferiţi de deprimare, fraţilor care sunteţi ispitiţi de a cădea  deprimaţi, Bucuraţi-vă ! (Matei 28,9)

Bucuraţi-vă şi vă veseliţi! (Matei 5,12)

Bucuraţi-vă în Domnul! (Filipeni 3,1)

Bucuraţi-vă pururea în Domnul! Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă ! (Filipeni 4,4)

Deci, fraţilor, bucuraţi-vă ! (II Corinteni 13,11) Asemenea şi voi bucuraţi-vă şi fiţi fericiţi, împreună cu Mine (Filipeni 2,18) Bucuraţi-vă cu cei care se bucură! (Romani 12,15)

Fraţilor, bucuraţi-vă, desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă,

Fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei

Şi al păcii va fi cu voi (ii Corinteni 13,11).

Bucuraţi-vă în nădejde (Romani 12,12),

Bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri (Luca 10, 20),

Bucuraţi-vă întrucât sunteţi părtaşi la suferinţele lui Hristos, ca şi la arătarea slavei Lui să vă bucuraţi cu bucurie mare (I Petru 4,13)

Fraţii mei iubiţi şi mult doriţi, bucuria şi cununa mea! (Filipeni 4,1)

Voi sunteţi slava noastră şi bucuria noastră (I Tesaloniceni 2, 20).

Vă scriem acestea ca bucuria noastră să fie deplină (I Ioan 1, 4).

Fraţii mei, bucuraţi-vă!

Căci îl iubiţi, credeţi întru El, deşi acum nu-L vedeţi şi vă bucuraţi cu bucurie negrăită şi preamărită (7 Petru 1,8).

Fraţii mei, bucuraţi-vă pururea (Filipeni 4,4).

Căci Hristos a grăit: ca bucuria Mea să fie deplină în ei (Ioan 17,1,13).

Cereţi şi veţi primi ca bucuria voastră să fie deplină (Ioan 16,24).

Dacă veţi păzi poruncile Mele, veţi rămâne în iubirea Mea, precum şi eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină (Ioan 15,10,11).

Acum sunteţi trişti, dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi (Ioan 16, 22).

Bucuraţi-vă că a înviat Hristos. Intraţi toţi în bucuria Domnului nostru. Şi cei dintâi, şi cei de-al doilea luaţi plata. Bogaţii şi săracii împreună bucuraţi-vă… împărtăşiţi-vă toţi din bogăţia bunătăţii. Nimeni să nu se plângă de sărăcie, căci s-a arătat împărăţia cea pentru toţi.

Nimeni să nu se tânguiască de păcate, pentru că iertarea din pământ a răsărit.

Nimeni să nu se teamă de moarte, pentru că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului.

A înviat Hristos şi se bucură îngerii.

A înviat Hristos şi viaţa veşnică stăpâneşte.

A înviat Hristos şi nici un mort nu este în groapă. Căci Hristos, sculându-Se din morţi, începătură învierii celor adormiţi s-a făcut.

A Lui este slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin. (Cuv. de învăţătură de Paşti a Sfântului Ioan Gură de Aur)

Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca să prisosească nădejdea voastră prin puterea Duhului Sfânt (Romani 15,13).

”Deprimarea şi tămăduirea ei în învăţătura Bisericii”, Arhimandritul Spiridonos Logothetis

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here