Când inima se aprinde totul în jur devine viu

0
166

Cartea Facerii descoperă şi sursele instinctului sexual feminin: „coasta” tinde întotdeauna să ajungă la „locul ei legitim”. Acest lucru este firesc, deoarece atracţia reprezintă uşurarea căii bărbatului de a ajunge la inima femeii, de a face această tendinţă reciprocă, ca şi cum s-ar crea un echilibru.

După căderea în păcat a primilor oameni, instinctul sexual feminin mai depinde încă de o circumstanţă: „Atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni”, i-a spus Dumnezeu Evei şi tuturor fiicelor acesteia (Fac. 3,16).

Supunând genul feminin celui masculin, Creatorul oferă posibilitatea soţiei ca, prin smerenia şi blândeţea sa în faţa soţului, să îndrepte păcatul mândriei şi al neascultării de Dumnezeu, făcut în Rai.

Părintele Paisie Aghioritul este convins că fără o atracţie reciprocă firească, bărbatul şi femeia nu s-ar hotărî niciodată la căsătorie. Ei s-ar gândi doar la greutăţile care-i aşteaptă, la fricţiunile familiale cotidiene şi la problemele cu copiii. Sentimentul apăsător al neliniştii şi aşteptarea încercărilor viitoare ar fi mai convingătoare decât motivele sănătoase în folosul creării unei familii.

Totuşi este foarte greu să evaluezi semnificaţia relaţiilor intime în viaţa omului. Întâi de toate, acestea ating inima, care este adâncul cel mai mare al personalităţii. Milioane de romane, poezii şi melodii au fost scrise ca imnuri dedicate iubirii.

Atunci când inima se aprinde, într-adevăr, totul în jur devine viu şi luminat parcă în alt fel. Se schimbă părerile obişnuite şi modul de viaţă, iar rutina rămâne pe plan secund. Sufletul şi duhul sunt atunci un întreg, până la extaz, adâncindu-se în contemplarea fiinţei iubite. Cei mai reci şi rigizi oameni devin, atunci când iubesc, săritori, buni şi inimoşi.

“Păcatele tinereţii şi sănătatea familiei”, K. V. Zorin. Traducere din limba rusă de Eugeniu Rogori. Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2010