Când să îngenunchezi în biserică

0
153

La ecfonisul: Ale Tale dintru ale Tale. Ție îti aducem de toate şi pentru toate trebuie să îngenunchezi. Este mo­mentul suprem. Este clipa când Duhul Sfânt coboară şi preface pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele lui Hristos.

Nu este nevoie să îngenunchezi nici la citirea Evanghe­liei, nici la Vohodul Mare, precum fac unii care nu cu­nosc Dumnezeiasca Liturghie.

Se îngenunchează numai în momentul sfinţirii şi prefacerii Cinstitelor Daruri. Şi acest moment este, aşa cum am spus, după ecfonisul: Ale Tale dintru ale Tale…, când cântăreţul spune imnul Pe Tine Te lăudăm… Îngenuncherea ta în acest moment este o închinare evlavioasă înaintea Duhului Sfânt, Care co­boară din cer, precum şi în faţa Preasfântului Trup şi Sânge al Domnului, pe Care Îl avem în faţa noastră, pe Sfânta Masă.

Unii, bazându-se pe canonul al 20-lea al Sinodului I Ecumenic, care interzice îngenuncherea în zi de dumi­nică, pentru că este ziua Învierii Domnului, spun chiar că nu trebuie să îngenunchem nici în momentul prefa­cerii Cinstitelor Daruri. Însă aceştia nu au dreptate. În­genuncherea în acest moment nu are sensul întristării, precum „metaniile” obişnuite, ci este închinare înaintea lui Dumnezeu Cel prezent. Şi Maria Magdalena, când L-a văzut pe Domnul Hristos imediat după Învierea Lui, I S-a închinat.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017