Ce am făcut ca să merit acest lucru?

0
95

Sfântul Sfinţitul Mucenic Patrichie, Episcopul Prusiei, şi cei împreună cu dânsul
Fapte 13, 13-24; In 6, 5-14

Despre Patrichie nu se ştie aproape nimic, nici despre cei împreună cu el, Acachie, Menandru şi Polien, cărora le cunoaştem doar numele.

Ce am făcut ca să merit acest lucru?

Adeseori când suntem martorii morţii unui om drag, care a suferit mult înainte de moarte, ne întrebăm: „Ce o fi făcut ca să merite acest lucru?”

Tocmai în astfel de momente trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu a avut un singur Fiu, pe Care însă nu L-a cruţat de cruce. De fapt, în faţa crucii Iisus a spus: „Oare nu voi bea pa­harul pe care Tatăl Mi l-a dat?”

Hristos a vorbit adeseori ucenicilor despre moartea Sa care se apropia, dar niciodată fără a le vorbi şi despre Învierea Sa. Creştinii or­todocşi privesc totdeauna moartea prin lentila Învierii. Sfântul Pavel exprima acest lucru astfel: „Că socotesc că nu sunt vrednice pătimirile vremii de acum a se asemui cu cea viitoare slavă care se va descoperi nouă” (Rom. 8, 18).

Când mă gândesc la dragostea lui Dumnezeu în Hristos, ar trebui să-mi pun ace­eaşi întrebare: „Ce am făcut ca să merit acest lucru?”

„Că aşa au iubit Dumnezeu lumea, cât şi pe Fiul Său cel Unul-Născut a dat, ca tot cela ce crede întru El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (In 3, 16). Ce am fă­cut ca să merit acest lucru?

„Cele ce ochiul nu a văzut, nici urechea a auzit, nici la inima omului s-au suit, acestea au gătit Dumnezeu celor ce iubesc pe Dânsul” (I Cor. 2, 9). Ce am făcut ca să merit acest lucru? Ce am făcut ca să merit acest lucru?

„Şi aceasta este îndrăznirea care avem către El, că de vom cere ceva după voia Lui, aude pe noi” (I In 5, 14). Ce am făcut ca să merit acest lucru?

„Iubiţilor, acum copiii lui Dumnezeu suntem, şi încă nu s-a arătat ce vom fi. Ci știm că de se va arăta, asemenea Lui vom fi, căci vom vedea pe El aşa cum este” (In 3, 2). Ce am făcut ca să merit acest lucru?

„Părinte, pe cei care ai dat Mie, voiesc ca unde sunt Eu, şi aceia să fie cu Mine, ca să vază slava Mea care ai dat Mie” (In 17, 24). Ce am făcut ca să merit acest lucru?

Pe cât sunt depărtate răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre (Ps. 102, 12). Ce am făcut ca să merit acest lucru?

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris