Ce ar face acum Hristos în locul meu?

0
226

El Crestinul in spatiul Invierii

Crestinul – ,,Când pășim atenți în spațiul iubirii cu Mântuitorul Iisus Hristos ne îmbogățim, ne învăluie o armonie sensibilă și luminoasă, care se cheamă Dragoste Dumnezeiască.’’ (Pr. Petru Munteanu)

Dacă am călători mereu pe drumul vieții noastre cu întrebarea: Ce ar face acum Hristos în locul meu, si eu ca crestin trebuie sa fac? cu siguranță am încerca să trăim doar în Duhul Lui Dumnezeu, în spațiul Învierii Lui Hristos și ne-am strădui să fim ucenicii Săi, următorii Săi, am trăi o viață cu Hristos Cel Înviat. Dacă am avea mereu în minte această întrebare, am împlini poruncile Lui Dumnezeu și am urca pe scara care duce la iubirea cea după poruncă și la credința lucrătoare în iubire.

Credinta  ce aduce rabdare

Dar ca să ajungem la această credință și să ne raportăm la Dumnezeu Care este iubire trebuie să urcăm această scară, așa cum ne învață Sfântul Maxim Mărturisitorul, cu credința ce aduce frica de Dumnezeu, cu frica de Dumnezeu ce aduce înfrânare, cu înfrânare ce aduce răbdare, cu răbdare ce aduce nădejde, cu nădejde ce aduce nepătimire și cu nepătimire ce aduce dragoste.

Ce ar face acum Hristos în locul meu? Iată o întrebare care ne poate ajuta în orice clipă a vieții să ne cercetăm pe noi înșine și să aflăm care sunt valorile noastre, care e credința noastră, care e crezul nostru, care e scopul nostru în călătoria pe acest pământ. Iată o întrebare care ne poate ajuta să ne dorim să nu-L supărăm pe Hristos, Care în locul nostru le-ar face pe toate în Duhul Sfânt a Cărui roadă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea poftelor și să încercăm să fim asemenea Lui, să înmulțim iubirea necondiționată.

Inceput bun in toate faptele noastre

Această întrebare ne-ar putea ajuta să punem început bun în toate faptele noastre, ne-ar ajuta să purtăm pe Dumnezeu și pe toți semenii noștri în inima și sufletul nostru. Ne-ar ajuta să nu avem inimile împietrite și să trecem nepăsători pe lângă un semen aflat în suferință, fiindcă Hristos Samariteanul Cel milostiv nu ar proceda așa, ci i-ar pansa rănile sufletului și ale trupului cu iubirea Sa nemărginită. Ne-ar ajuta să dorim să hrănim pe cei flămînzi, să îmbrăcăm pe cei goi, să cercetăm în închisoare pe cei lipsiți de un dar de mare preț, libertatea, ne-ar ajuta să aducem bucurie acolo unde este întristare, lumină unde este întuneric, bunătate acolo unde este răutate, nădejde acolo unde este deznădejde, credință acolo unde este necredință și nepăsare.

Ce ar face acum Hristos in locul meu?

Ce ar face acum Hristos în locul meu? Hristos în locul meu nu ar căuta să întoarcă spatele și să dea înapoi atunci când apar piedici pe calea virtuții, atunci când este nevoie de osteneală pentru lucrul faptelor bune, atunci când este nevoie de smerenie, răbdare, iertare pentru a te comporta ca un creștin autentic atunci când ești nedreptățit, umilit, folosit, batjocorit, clevetit, invidiat, judecat de cei de lângă tine, de cei pe care i-ai ajutat să se ridice când au fost căzuți sub povara încercărilor vieții. Având această întrebare în minte nu ai fi tentat să răsplătești răului cu rău, nu ai abandona lucrarea cea bună, nu ai tânji după atenția, iubirea și recunoștința celor de lângă tine, ci ai accepta să dăruiești atenție și iubire și nu să și primești, să slujești aproapelui tău și nu să fii slujit, să faci binele, nu să fii și beneficiarul acestuia.

Ce ar face acum Hristos în locul meu? Hristos în locul meu nu ar avea inima lipită de cele pământești, nu ar alerga pe drumul vieții ca să adune și tot să adune comori pământești, Hristos în locul meu ar fi simplu, modest, cumpătat, ar Fi, nu ar avea, ar mulțumi Tatălui Ceresc pentru orice binecuvântare, dar și pentru orice încercare a vieții, ar considera viața, dar de la Dumnezeu, nu ar avea mereu grija zilei de mâine, nu s-ar îndoi de iubirea, mila, purtarea de grijă a Lui Dumnezeu, s-ar lăsa în toate în voia Lui și ar zice: ,,Rânduiește cu mine totul precum voiești, săvârșească-se asupra mea voia Ta cea sfântă.’’

Daca am urma lui Hristos, ne-am cai in fiecare clipa

Hristos în locul meu nu s-ar împrieteni cu vrășmașul diavol, ar duce mereu un război duhovnicesc cu acesta și ar goni tot păcatul prin sfântă pocăință, luminând ca soarele în fața Lui Dumnezeu. Întrebându-ne mereu: Ce ar face acum Hristos în locul meu, ne-am căi în orice clipă a vieții pentru greșelile, patimile și păcatele noastre, ne-am păzi cu strășnicie să-L mai răstignim pe Hristos cu cuiele răutăților noastre, ne-am duce cu credință crucea spirituală, am dori să fim următori ai Mântuitorului pe drumul Golgotei Sale.

Ce ar face acum Hristos în locul meu? Hristos ar vedea lumina din oameni, nu numai întunericul așa cum o fac eu, Hristos în locul meu ar încerca să ajute pe aproapele Său să scoată la suprafață diamantul dumnezeirii din el, Hristos în locul meu ar ajuta pe cel de lângă El să-și înmulțească cu iubire și credință talanții dăruiți de Bunul Dumnezeu. Hristos în locul meu nu ar fi egoist, nu ar invidia pe nimeni pentru darurile sale, ci s-ar bucura pentru binecuvântările acestuia și nu ar tăia din aripile speranțelor și viselor celor de lângă El.

Sa-i cautam pe cei  ce sunt napastuiti

Hristos în locul meu nu ar disprețui pe nimeni, ar trăi în iubire și armonie cu toți frații Săi, copiii Aceluiași Tată Ceresc, nu ar dori să schimbe pe cei din jurul Său după dorințele Sale și interesul Său. Hristos în locul meu ar acoperi cu mantia iertării pe toți greșiții Săi. Hristos în locul meu nu ar arunca cu pietrele judecăților și prejudecăților de tot felul în semenii Săi. Hristos în locul meu ar iubi pe toți semenii la fel și pe cei care Îl caută în primul ceas al vieții și pe cei care Îl caută în al unsprezecelea ceas.

Ce ar face acum Hristos în locul meu? Hristos în locul meu ar prețui fiecare clipă a vieții ca dar de la Dumnezeu, Hristos în locul meu nu ar fi prietenul lenii, nepăsării, indiferenței. Hristos în locul meu ar folosi orice clipă a vieții în post, în rugăciune și lucrând faptele bune, mântuitoare. Hristos în locul meu ar purta pe targa rugăciunii întreaga lume cu problemele și necazurile ei. Hristos în locul meu ar priveghea necontenit, ar păstra mereu albă și luminoasă Haina Sfântului Botez și ar apăra cu bărbăție credința dreaptă și apostoleasca Biserică de toți ereticii.

Sa fim izvor de pace si dreptate

Ce ar face acum Hristos în locul meu? Hristos în locul meu ar fi izvor de pace și dreptate. Hristos în locul meu ar iubi liniștea și nu agitația lumii moderne de azi, ar aplana conflictele din jurul Său, folosindu-se de blândețea și înțelepciunea Sa, ar stinge focul urii și al războiului dintre oameni. Hristos în locul meu nu ar sta indiferent când cineva este nedreptățit și asuprit și ar lua atitudine în fața celor ce se consideră mici dumnezei pe pământ, cu drept de moarte și viață asupra semenilor lor.

Ce ar face acum Hristos în locul meu? Hristos în locul meu ar fi sincer și curat precum copiii, nu ar purta pe chip și în suflet masca falsității și a vicleniei. Hristos în locul meu ar urî minciuna, ar lupta pentru Adevăr și numai pentru Adevăr, ar fi un Prieten de încredere și de nădejde, un Tovarăș pe care te poți baza în orice moment al vieții, fie el, bun sau rău, fie el, plin de bucurie sau durere, ar fi un Înger păzitor pentru aproapele Său, un înger cu aripi de iubire și lumină.

Ce ar face acum Hristos în locul meu? Hristos în locul meu ar iubi întreaga Creație a Atotputernicului și Înțeleptului Său Ziditor. Ar iubi orice fir de iarbă, orice floare, orice răsărit și apus de soare, fiecare stea și bob de rouă, fiecare gâză, fiecare izvor și fiecare pisc de munte, fiecare pom și fiecare viețuitoare și ar închina mereu imne de slavă și recunoștință Creatorului Dumnezeu, pentru frumusețea darurilor cu care a înzestrat întreaga lume. Ar trăi în armonie și iubire cu întreaga natură, nu ar exploata fără milă și cu egoism resursele acesteia,  nemaigândindu-se la cei din urma Sa, așa cum o facem noi, astăzi.

Toate darurile frumoase sunt de la Dumnezeu

Ce ar face acum Hristos în locul meu? Hristos în locul meu ar fi izvor de smerenie și ascultare, nu s-ar considera cum mă consider eu, buricul pământului și centrul universului. Hristos în locul meu ar ști că toate darurile noastre frumoase sunt de la Dumnezeu, că suntem praf și cenușă pe acest pământ. Hristos în locul meu ar ști că Dumnezeu este izvorul tuturor virtuților, că El este Cel ce ne ajută să înmulțim iubirea, credința, nădejdea, bucuria, pacea, speranța, bunătatea, compasiunea, solidaritatea, frumosul, adevărul, curajul, smerenia, dăruindu-ne Harul Sfânt în inima noastră, noi singuri neputând pune început bun în nicio lucrare din viața noastră.

Sa gasim drumul spre “Acasa”

Ce ar face acum Hristos în locul meu? Iată o întrebare înțeleaptă, o întrebare care trezește o conțiință oricât ar fi de adormită, o întrebare care te vindecă de orbirea spirituală, o întrebare care te ajută să nu îți mai dorești să rătăcești drumul spre ACASĂ, o întrebare care te ajută să conștientizezi că poți fi mereu bun. Dacă vrei să Îl urmezi pe Hristos, dacă vrei să fii ucenicul Acestuia, dacă ți-L alegi drept model de iubire și slujire autentică, dacă împlineși poruncile Sale, dacă așa cum a spus Pr. Munteanu Petru ,,coborâm în viața noastră interioară cu luciditate și o transpunem prin acte și gesturi în tot ce facem’’. Dacă urmăm sfatul Apostolului Pavel de ,,a ne găsi pe noi în Hristos și pe Hristos în noi.”

Să ne dăruim, așadar, pe noi înșine Lui Dumnezeu și să-L rugăm: Doamne ajută-ne să fim iubitori și buni ca Tine! Doamne ajută-ne să facem în orice clipă a vieții, ce ai face Tu, ce ai face Tu bun și frumos pentru aproapele și slava Lui Dumnezeu! Doamne, nu ne lăsa să slujim celui rău, ci ajută-ne să Te urmăm în toate, ajută-ne să fim vrednici de iubirea Ta, ajută-ne să fim lumină și bucurie, ajută-ne să ,,pășim atenți în spațiul iubirii cu Mântuitorul Iisus Hristos să ne îmbogățim, să ne învăluie o armonie sensibilă și luminoasă, care se cheamă Dragoste Dumnezeiască’’ Amin!

Cristina Toma

Mai multe articole din această categorie puteţi citi aici

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here