Ce deosebire este între rai şi împărăţia lui Dumnezeu?

0
463

raiSfântul Ioan Damaschin, în Dogmatica sa, spune că „raiul este material şi spiritual şi în el stau sfinţii până la sfârşitul lumii”. După Judecata de apoi, drepţii vor intra împreună cu Hristos întru împărăţia cerurilor.

În rai sfinţii şi drepţii nu se împărtăşesc direct din slava Preasfintei Treimi, ci numai în parte. Iar când vor „intra întru slava Sa”, atunci „vor fi pururea cu Domnul”. În rai stau drepţii numai provizoriu, temporar, până la înfricoşata judecată generală; iar în împărăţia lui Dumnezeu petrec veşnic împreună cu îngerii, în lumina cea neînserată a Preasfintei Treimi. În rai sufletele pot fi mutate dintr-o stare de fericire în alta, potrivit cu faptele făcute pe pământ, care ajută la mântuirea altora în vreme îndelungată şi potrivit cu rugăciunile şi milosteniile ce se fac pentru ele; iar în împărăţia lui Dumnezeu toate sunt desăvârşite şi veşnice.

Raiul este o grădină dumnezeiască, cu pomi, cu flori, cu păsări cereşti, cu fericire nedeplină, situată „în cer”. Iar împărăţia lui Dumnezeu este însuşi locul slavei, unde se află scaunul Preasfintei Treimi, situată deasupra cerurilor, în „cerurile cerurilor”, despre a cărei slavă nimeni nu poate vorbi; nici om, nici înger, nici însuşi Sfântul Pavel, care a fost răpit până la al treilea cer (II Cor. 12, 3-4). Aşadar, primul om a pierdut prin păcat raiul, o grădină cerească, iar prin credinţa în Iisus Hristos şi prin sfinţenie va dobândi, nu o grădină, nu raiul cel dintâi, ci însăşi împărăţia slavei lui Dumnezeu.

Cuviosul Nicodim Aghioritul, în tâlcuirea Epistolei a doua către Corinteni, spune că „după slavă, altul este cerul şi altul este raiul. Iar după alegorie şi analogie, poate este acelaşi sau poate nu este acelaşi. – Sfântul Maxim Mărturisitorul explică mistic cele trei ceruri la care poate ajunge omul îndumnezeit. Întâiul cer este sfârşitul a toată fapta bună. Al doilea cer este înălţarea minţii şi cunoştinţei la cele dumnezeieşti, atât simţite cât şi gândite.

Al treilea cer este teologia, prin care ajunge cel desăvârşit, cu ajutorul darului Sfanţului Duh, la starea de contemplaţie, adică la răpirea minţii şi la înţelegerea tainelor lui Dumnezeu celor mai presus de cunoştinţă. Unii din al treilea cer al cunoaşterii dumnezeieşti, fiindcă i s-au Sfinţii Părinţi zic că Apostolul Pavel a fost răpit în rai, adică vestit cuvinte tainice şi negrăite despre rai, care şi astăzi sunt ascunse pentru noi. Adică, ce este pomul vieţii cel din mijlocul raiului; ce este pomul cunoştinţei binelui şi răului; ce au fost heruvimii şi sabia de văpaie care păzea uşa Edenului; ce au fost pomii din care a rânduit Dumnezeu să mănânce Adam, şi altele pe care le-au tâlcuit Sfinţii Părinţi, însă nu aşa cu amănuntul.

Raiul este loc foarte lăudat pentru frumuseţea lui.

 „Ne vorbeşte Părintele Cleopa”

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here