Ce este moartea?

0
252

Sedlec-OssuaryCe este moartea ? Moartea este păcatul “săvârşit” ( Iacob 1,15); pacatul săvârşit este separaţia de Dumnezeu, singurul în Care se găseşte viaţa şi izvorul vieţii.

Adevărul dumnezeiesc evanghelic este acesta : sfinţenia este viaţa, păcătoşenia moarte; dreptatea este viaţa, nelegiuirea moarte; credinţa este viaţa , necredinţa moarte; Dumnezeu este viaţa, diavolul este moarte.

Moartea este separarea de Dumnezeu iar viaţa întoarcere la Dumnezeu şi viaţa în Dumnezeu.

Credinţa este tocmai aceasta : renaşterea sufletului din moarte, învierea sufletului din morţi: ” Mort era şi a înviat” ( Luca 15, 24).