Ce este rugăciunea?

0
406

Frate, tu care citeşti aceste rânduri, te-ai gândit vreo­dată serios ce lucru mare este rugăciunea? L-ai înţeles în toată profunzimea lui? Rugăciunea este convorbirea şi reîntoarcerea omului neînsemnat şi trecător la Dumne­zeu Cel infinit şi veşnic. Este mijlocul prin care noi vor­bim cu Creatorul nostru, Îi spunem nevoile noastre, ne deschidem inima înaintea Lui, Îi spunem sentimentele noastre, intrăm în comuniune cu El.

Şi rugăciunea este un mare dar al lui Dumnezeu dat omului. Este un dar de o valoare inestimabilă. Noi, cei păcătoşi şi neputincioşi, putem să ne ridicăm glasul până la tronul Preaputemicului Creator al universului. Noi, viermii pământului, putem să vorbim cu Domnul Ce­rului şi al Pământului. Şi dacă noi considerăm că este ceva onorabil pentru noi înşine că am putut odată să vor­bim cu o personalitate deosebită, atunci oare ce cinste nemărginită este pentru noi să vorbim cu Creatorul Cel Preaînalt?

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Cine nu va fi uimit şi nu se va minuna oare de iubirea de oameni a lui Dum­nezeu… Care a dăruit o asemenea cinste oamenilor, încât să se învrednicească şi de rugăciune, de vorbirea cu El? Căci, cu adevărat, cu Dumnezeu vorbim în vremea ru­găciunii, prin aceasta noi ne asemănăm cu îngerii… Căci lucrarea îngerilor este rugăciunea”.

Aşadar, mare cinste ne face Dumnezeu că ne ascultă rugăciunea. Rugăciunea e cinste, dar şi binecuvântare a lui Dumnezeu dată omului. „Prin rugăciune – spune doctorul filosof Alexis Carrel – omul se întâlneşte cu Dumnezeu, iar Acesta se sălăşluieşte în om.”

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017