Ce înseamnă a-ţi restrânge sfera mişcărilor păcătoase?

0
117

sferaEste acelaşi lucru cu a-ţi reface rânduială vieţii exterioare şi a preocupărilor, în spiritul noii vieţi. Când omul dedat este păcatului, toate puterile sufletului şi toate funcţiunile trupului slujesc acestui păcat şi, la fel, modul de viaţă de acasă şi din relaţiile exterioare sunt pătrunse de acelaşi duh. Dar, dacă după convertire păcătosul nu renunţă la preocupările sale de dinainte şi la vechiul său mod de viaţă, atunci acestea îl readuc cu uşurinţă la cele vechi. Trebuie reclădit totul şi noile rânduieli trebuie introduse pretutindeni. Aşadar, ochiul era obişnuit să privească ceea ce hrănea păcatul, urechea – să audă ceea ce măgulea patimile, şi celelalte simţuri erau, de asemeni, unelte ale înclinaţiilor vicioase.

Acum trebuie, dimpotrivă, să le facem unelte ale adevărului. Fie ca ochiul să vadă, în loc de imagini mârşave, înfăţişarea înfricoşătoarei Judecăţi sau un chip oarecare… Fie ca urechea să audă cântări bisericeşti, în loc de cântece ademenitoare şi altele. Au existat conversaţii prieteneşti, plimbări şi altele de acest fel… toate acestea trebuie abandonate şi înlocuite cu alte mijloace de comunicare cu semenii, cum ar fi, de pildă, mersul la biserică, discuţiile cu oameni duhovniceşti şi altele. Exista obiceiul culcării şi sculării la o anumită oră, ca masa să fie de un anume fel, pentru că atunci erau alte nevoi. Acum tuturor lucrurilor trebuie să li se dea o altă rânduială în timp şi un alt conţinut… Înainte se citeau cu plăcere cutare tip de cărţi. Acum trebuie aruncate şi trebuie luat în mâini cuvântul lui Dumnezeu şi Scrierile Părinţilor…

În acest fel trebuie să-ţi revezi întreaga conduită şi toate preocupările şi peste toate să-ţi aşezi ca regulă să faci tot ce îţi cere spiritul noii vieţi. Acest gen de noi preocupări sunt ca un plasture pe rană pentru sufletul rănit de păcate, care caută vindecare!… Cel care, rămânând la vechile obiceiuri, vrea să se curăţească de patimi, acela degeaba se amăgeşte cu speranţe zadarnice. De ce Maria Egipteanca nu s-a întors în Egipt, ca să se mute în pustiile de acolo, ci a plecat în pustiul de după Iordan? Fiindcă, înainte de a ajunge la pustiul egiptean, ar fi trebuit să se întâlnească cu vechile lucruri, şi abia dac-ar fi putut rezista ademenirilor păcatului, venite de acolo… Aşa trebuie să procedeze fiecare. Punând început bun întru îndreptare, trebuie să te lepezi de toate cele dinainte şi să-ţi aşezi noi rânduieli şi noi obiceiuri. Astfel, înclinaţiile păcătoase şi patimile vor fi asuprite şi subjugate.

„Învățături și scrisori despre viața creștină” – Sf. Teofan Zăvorâtul

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here