Ce trebuie să știe credincioșii noștri despre sfintele icoane? Care este rolul lor în biserică și acasă?

0
128

DSC02658Sfintele icoane ale Bisericii Ortodoxe sunt mărturii zugrăvite ale credinței ei în Domnul nostru Iisus Hristos, în Maica Domnului – ca cea care L-a născut ca fecioară – și în efectul cel mai deplin al lucrării Lui, în sfinți. Și dacă primim și ne însușim mărturia Bisericii transmisă de la Apostoli prin cuvinte despre Hristos, nu vedem pentru ce n-am primi și nu ne -am însuși și mărturia dată de ea din cele mai vechi timpuri despre același Hristos zugrăvit în icoane? Și dacă, auzind cuvintele despre El, ne ducem cu gândul la Persoana Lui, de ce nu ne-am putea duce cu gândul la Persoana Lui și la Maica lui și când Îl vedem zugrăvit în icoane? În timpurile când mulți credincioși nu știau a citi, se spunea că icoanele sunt Scriptura celor ce nu știu a citi. Dar chiar pentru cei ce știu a citi, icoanele prezintă mai concret, mai concentrat și mai impresionant Persoana și faptele lui Hristos. Altfel mă impresionează chipul lui Hristos văzut răstignit pe cruce, decât descrierea acestui fapt prin cuvinte. În afară de aceasta, icoana ne prezintă concentrat fapta lui Hristos, pe când descrierea ei în Scriptură sau  în predică are nevoie de multe cuvinte și fiecare din cititori sau ascultători își concretizează în alt chip în minte pe Hristos Cel răstignit descris prin cuvinte. Subiectivismul cu varietatea lui individuală joacă un rol mai mare în chipul dat de fiecare lui Hristos cu ajutorul cuvintelor scrise sau vorbite. Poate de aceea la alte culte s-au ivit mai ușor tot felul de diferențe în cugetarea referitoare la Hristos, cei ce se gândesc la El nefiind ținuți în unitatea gândirii cu El prin înfățișarea identică ce I se dă în toate icoanele.

Vrând-nevrând noi nu putem scăpa de necesitatea de a cugeta la un chip al lui Hristos când auzim despre El. Aceasta ar însemna să nu mai gândim peste tot la El. Nu putem scăpa de noi înșine în relația în care vrem să fim cu El prin credință, sau în care suntem de fapt datorită harului Lui.

Dar nu putem să nu gândim la un chip al Fiului lui Dumnezeu Cel întrupat, pentru că nu putem trece peste faptul că El S-a întrupat cu adevărat. Aceasta ar însemna să disprețuim arătarea Lui în trup sau trupul Lui, pe care El n-a disprețuit  să-l îmbrace sau în care n-a disprețuit să Se arate. Ar însemna să refuzăm a cugeta la fapta Fiului lui Dumnezeu de a fi binevoit să intre la un moment dat în istorie și de a fi produs prin faptele Lui săvârșite în trup într-un anumit moment al istoriei o înrâurire hotărâtoare asupra întregii istorii de după aceea. Cum am disprețuit voința de a cugeta la arătarea Lui în trup, când El Însuși n-a disprețuit aceasta?

Până ce Fiul lui Dumnezeu nu se întrupase, Vechiul Testament interzicea închinarea în fața chipului omului, pentru că fața oricărui om era numai fața lui. După întruparea Fiului lui Dumnezeu, există o față omenească, care nu este numai a omului, ci este a Fiului lui Dumnezeu. Când vedem că e zugrăvită obiectiv fața Lui omenească, o putem vedea ca chip al Lui, dar nici atunci nu ne închinăm chipului, ci prin el ne înălțăm la Cel ce a rămas purtătorul ei cel viu, pentru veci.

Fața omului avea în conștiința și în indefinitul spiritului manifestat prin ea și în deschiderea ei spre infinit capacitatea spiritului manifestat prin ea și în deschiderea ei spre infinit capacitatea să fie făcută față a lui Dumnezeu cel infinit. Mai mult, fața omului reflecta ca chip calitatea Fiului iubitor al Tatălui, conștient de a-și avea obârșia din El. Iar această calitate implica în ea și conștiința de a fi iubit de Tatăl asemenea Fiului. Omul era căutătorul nesfârșit al Tatălui prin rațiunea care niciodată nu-și termină urcușul ei. Dar el nu poate avea ținta lui niciodată deplin satisfăcătoare decât în Tatăl. Toate acestea se văd prin fața omului.

”Convorbiri duhovnicești”, Protos. Ioanichie Bălan

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here