Cei virtuoși nu sunt feriți de necazurile pământești. De ce?

0
143

virtuosiUneori vedem că oamenii cu o viață păcătoasă trăiesc în îndestulare sau chiar în risipă, în desfătare și mulțumire, pe când cei virtuoși sunt bântuiți de necazuri și strâmtorări.

Trebuie să știm însă că mulțumirea adevărată nu ne-o dă numai îndestularea pământească, ci și judecata conștiinței.

Păcătosul, chiar dacă trăiește în situațiile cele mai bune, este mustrat de conștiință pentru fărădelegile săvârșite, se teme mereu de pedepse și este neliniștit, cu toate că alții îl cred fericit.

Cel virtuos, dimpotrivă, chiar dacă trăiește în strâmtorare pământească, având conștiința curată, îndură toate cu nădejdea în bunurile vieții viitoare și este liniștit în mintea sa.

Necazurile pe care le îndură drepții sunt pentru dovedirea virtuții lor. Dumnezeu trimite adesea celor virtuoși încercări grele, ca pedeapsă pământească pentru unele greșeli și pentru ca răsplata în ceruri să le fie cu atât mai mare. Iar răutățile unora față de alții, Dumnezeu le îngăduie fiindcă El nu împiedică libertatea voinței omenești.

Însuși Mântuitorul a suferit din partea oamenilor; rămânând și în acest chip pildă măreață pentru Ucenicii Săi. Pilda Mântuitorului este menită să fie deci creștinilor mângâiere în suferințele lor.

Apoi trebuie știut că răsplata adevărată se dă abia în viața viitoare, când, precum spune Sfântul Apostol Pavel, „Cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera. Iar Sfântul Ambrozie spune: „Odihna lor este în iad, iar a ta în ceruri; casa lor este în mormânt, iar a ta, în rai”.

„Învățătura de Credință Ortodoxă”, Mitropolia Moldovei și Bucovinei Ed. Doxologia 2009

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here