Cel mai bogat cerşetor al lui Hristos

0
109

17295b88-03ad-41da-9142-f3786f65bf7c_zps6f2206d7În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Să amuţească pământul sârbesc şi să vorbească Cerul. Astăzi, în ziua de astăzi, din cele 365 de zile ale anului, numele sârbesc este cel mai slăvit în Ceruri, căci astăzi în Cer Serafimii şi Heruvimii, toate Puterile Cereşti se roagă celui mai bun, celui mai sfânt, celui mai distins sârb, Sfântului Sava, acelui înger sârb, acelui Heruvim şi Serafim sârb, acelui înger al neamului sârbesc. Da, fără îndoială, toate Puterile Cereşti, căci el a proslăvit numele sârbesc în mijlocul îngerilor şi al Arhanghelilor, l-a proslăvit în mijlocul lor, pentru că a trăit viaţă îngerească pe pământ şi el însuşi a devenit înger.

Astăzi toţi Sfinţii Apostoli ai lui Hristos îl proslăvesc pe primul Apostol sârb, pe Sfântul Sava, care prin râvna în propovăduirea Evangheliei lui Hristos s-a făcut asemenea Sfinţilor Apostoli. Prin el 1~am cunoscut noi, sârbii, pe Sfinţii Apostoli, pe cei mai renumiţi oameni din neamul omenesc pe pământ Şi în Cer. Şi între ei a stat Sfântul Sava, sârbul cel mtocmai cu Apostolii. Astăzi toţi Sfinţii Mucenici se roagă în Ceruri Sfântului întâiului Mucenic sârb, Sfântului Sava. Oare nu este Sfântul Sava cel mai mare mucenic al neamuui sârbesc? Iată că şapte sute de ani a îndurat toate chinurile sârbilor. Da, el este A-tot-mucenicul sârb, din ziua când a fugit în Sfântul Munte până în ziua de astăzi când numele lui Hristos este prigonit pe pământul sârbesc.

Astăzi şi Sfinţii Sihaştri se roagă în Ceruri celui mai mare Sihastru sârb, Sfântului Sava, căci a lăsat pe pământ Evanghelia prescurtată – rugăciunea şi postul. Prinţul a fugit din lume, a fugit din somptuosul palat împărătesc, a plecat pe stâncile Sfântului Munte pentru ca desculţ, de şaptesprezece ani, să se transforme prin post şi rugăciune, să se transforme din prinţ în Sfânt, din moşier în nevoitor şi cerşetor al lui Hristos.

Să se întrebe fiecare sârb, să se întrebe fiecare copil sârb, fiecare tânăr sârb, să cugete la tânărul de şaptesprezece ani care a fugit din palatul împărătesc al tatălui. Prin ce s-a sfinţit? împlinind poruncile lui Hristos, lucrând sfintele virtuţi evanghelice, trăind cu credinţă şi mergând cu credinţă după Domnul Hristos; cu credinţă şi cu dragoste, cu rugăciune şi cu post, cu blândeţe şi cu smerenie, cu milostivire şi cu toate celelalte sfinte virtuţi, căci cu ajutorul acestor sfinte virtuţi merge după Domnul Hristos prin această lume spre cealaltă lume. Astfel, Rastko, prinţul Rastko se preschimbă în Sfântul Sava, se transfigurează prin sfinte virtuţi şi prin acestea Domnul Hristos îl conduce pe pământul sârbesc, la sufletul sârbesc, şi rămâne întru el.

Ia aminte sârbule, ia aminte care sunt fapte bune în istoria ta, faptele netrecătoare şi veşnice,11 vremelnice, nu care astăzi sunt şi mâine nu mai sunt, nu, faptele veşnice pe care le-a făcut Sfântul Sava şi prin care şi noi astăzi ne mândrim şi trăim. Cine le va număra, fraţilor, cine? Toate aceste fapte ale sale luminează şi strălucesc în toate întunecimile istoriei noastre, în toate beznele, iar sârbii datorită acestor fapte slăvite, iată, de şapte sute de ani îl slăvesc pe Domnul Hristos şi stau în preajma Sa. Nu există fapte bune veşnice în istoria poporului sârb, care să nu-şi aibă rădăcina duhovnicească de la Sfântul Sava.

Care este prima şi cea mai importantă faptă a Sfântului Sava? El ne-a dăruit nouă pe Singurul Dumnezeu Adevărat, pe Domnul Hristos. Aceasta este cea mai mare lucrare pe care o putea face pentru poporul sârb: să dăruiască neamului sârbesc pe Dumnezeul cel Adevărat atunci când în jurul său urlă şi fac zarvă nenumăraţi dumnezei mincinoşi. Aceasta este nu doar lucrare, ci este a-tot-lucrare. Din ea izvorăsc, din ea curg şi toate faptele slăvite ale istoriei noastre şi ale poporului nostru.

O altă faptă slăvită a Sfântului Sava, faptă asemenea altui soare în istoria noastră, este cultura sfinţeniei, adevărata cultură. Căci Sfântul Sava este întotdeauna primul şi cel mai mare Luminător ^ poporului sârb, şi astăzi este cel mai mare Luminător al poporului sârb. De ce? Pentru că este Cel mai mare Sfânt. Domnul Hristos a adus, fraţilor, această lume cultura, cultura care dă omului ej A0a§terea a ceea ce este cel mai important pentru culh aceasta lurr*e şi în toate celelalte lumi, a adus fjjnt/a care aduce la cunoştinţă faptul că omul este ‘ nemuritoare şi veşnică. Omul este creat pentru veşnicie şi Viaţă veşnică, omul este creat nu ca să fie un vierme trecător pe pământ, ci fiinţă veşnică pe pământ. Această cultură a adus-o Domnul Hristos. Şi cum se înfăptuieşte această cultură în lume? Cum se întrupează acest Adevăr în om, Adevărul în întreg neamul omenesc, cum? Prin sfinţenie. Numai Sfinţii sunt adevăraţii propovăduitori, căci cu toată fiinţa lor şi-au însuşit cultura lui Hristos, s-au sfinţit, şi-au sfinţit gândurile, toată simţirea lor, toată viaţa lor, şi-au sfinţit sufletele, toată inima, toată mintea, toată voinţa lor şi astfel au mers după Domnul Hristos prin această lume, prin timp au trecut în veşnicie. De la Domnul Hristos este această nouă Veste Bună, acest nou soare: că numai Sfântul este adevăratul luminător; că numai Sfântul este adevăratul luminător; încă o dată: că numai Sfântul este adevăratul luminător.

De aceea este cu adevărat sfinţit acel om, învaţă Sfântul Sava, acel om care este drept şi bun şi care iubeşte adevărul, îşi iubeşte fraţii şi este sfânt şi generos. Şi este aşa dacă este iubitor de Hristos, I dacă din dragoste faţă de Hristos face toate acestea în această lume. Prin urmare, fraţilor, Sfântul Sava este idealul nostru, idealul fiecărui sârb drept, idealul copiilor noştri şi al tineretului nostru. Cine conduce tineretul sârb spre Cer, cine rezolvă problema Vieţiij veşnice, cine? Prinţul Rastko – monahul Sava. Pe aceea este el adevăratul şi veşnicul ideal al tineretului sârb cel drept. Şi astăzi, şi până la sfârşitul istoriei sârbilor, el este într-adevăr idealul fiecărui copil-i există copil mai minunat şi mai iubitor decât micul  Rastko? Iată, micul Rastko, fugar în Sfântul Munte, face primul salt ceresc, salt nu pe pământul sârbesc. Şi ce este el dacă nu ideal pentru tineri, atâta timp cât sunt însufleţiţi de duhul sârbesc? El este idealul fiecărui sârb, şi al celui tânăr şi al celui în vârstă. Căci, ziceţi: oare există sârb mai bun şi mai drept şi mai înţelept şi mai desăvârşit decât el? Dacă este vreun sârb drept, nu este mai drept decât Sfântul Sava. Dacă este vreun sârb înţelept, nu este mai înţelept decât Sfântul Sava. Dacă este vreun sârb bun, nu este mai bun decât Sfântul Sava. Dacă este sfânt, nu este mai sfânt decât Sfântul Sava. Dacă este vreun sârb curajos, nu este mai curajos decât Sfântul Sava. Dacă este vreun sârb credincios nu este mai credincios decât Sfântul Sava. Dacă este vreun sârb nemuritor nu este mai nemuritor decât Sfântul Sava.

Fraţilor, surorilor şi copiii mei, nu există bine autentic în istoria neamului sârb, care să nu fie de la Sfântul Sava. Nu există dreptate autentică în istoria poporului sârb care să nu fie de la Sfântul Sava. Nu există libertate autentică în istoria poporului sârb care să nu fie de la Sfântul Sava. Nu există, nu există şi în al treilea rând nu există niciun adevăr autentic, niciun adevăr nemuritor, niciun adevăr sublim, niciun adevăr   slăvit, niciun adevăr veşnic în istora poporului Sarb care să nu fie de la Sfântul Sava. De aceea:

Ne închinăm cu dragoste Sfântului Sava, bisericii sârbe şi Şcolii căpeteniei Sfinţilor. Amin.

Cuvinte despre veşnicie, predici alese, Cuviosul Iustin de la Celie

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here