Cele mai frumoase povestiri din Biblie – Cain și Abel

0
146

Răul se extinde ca o pată de ulei, cuprinzând relaţiile din familie şi din societate. Din invidie, Cain îşi ucide fratele, deşi Dumne­zeu îi atrage atenţia că păcatul îl pândeşte, dar că îl poate ţine în frâu.

Ucigaşul nu trebuie răsplătit cu aceeaşi monedă: semnul cu care îl însemnează Dumnezeu are scopul de a-l apăra de o eventuală răzbunare.

Unele meserii le apăreau celor vechi învăluite într-un fel de mister neliniştitor: meşteşugul fierarului, căruia i se supune şi tăria metalului, sau arta învăluitoare a muzicantului.

În generaţiile următoare, violenţa arbitrară ajunge la extrem; înţelegem astfel că Legea talionului, deşi imperfectă, a constituit la vremea sa un progres provizoriu: conform acestei legi, Lameh n-ar avea voie decât să-i producă o rană, o vânătaie agresorului său!

Adam a cunoscut-o pe Eva, femeia sa, şi ea a zămislit şi a născut pe Cain şi a zis: „Am dobândit om cu ajutorul Dom­nului.“ Şi iarăşi a născut, pe fratele lui, Abel. Abel era păstor de oi, iar Cain era lucrător al pământului.

După o vreme, Cain a înfăţişat Domnului prinos din roadele pământului, iar Abel a înfăţişat şi el din întâii născuţi ai oilor şi din grăsimea lor.

Domnul şi-a îndreptat privirea către Abel şi prinosul lui, dar de la Cain şi de la prinosul lui şi-a întors faţa. Cain s-a mâniat foarte şi faţa i s-a posomorât.

Şi a zis Domnul către Cain: „De ce te-ai mâniat şi de ce ţi s-a posomorât faţa? Dacă faci bine, nu vei fi oare primit? Iar dacă nu faci bine, păcatul tău e tupilat la uşă şi te paşte, dar tu să-l stăpâneşti.“

Cain i-a spus lui Abel, fratele său: „Hai să ieşim în câmp!“ Şi, pe când erau ei în câmp, s-a ridicat Cain asupra lui Abel, fratele său, şi l-a ucis.

Atunci a zis Domnul către Cain: „Unde este Abel, fra­tele tău?“

El a zis: „Nu ştiu. Oare sunt eu păzitorul fratelui meu?“

Domnul a spus: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. Iar acum blestemat vei fi pe pământul care şi-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Când vei lucra pământul, nu-ţi va mai da roadele lui; fugar şi rătăcitor vei fi pe pământ.“

Şi a zis Cain către Domnul: „Pedeapsa mea e prea mare ca să o pot purta! Iată, m-ai alungat astăzi de pe pământ şi trebuie să mă ascund de la faţa ta; voi fi fugar şi rătăcitor pe pământ şi cine mă va găsi mă va ucide.“

Şi i-a spus Domnul: „Nicidecum! Ci, dacă îl va ucide cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de şapte ori.“ Şi Domnul l-a însemnat pe Cain, ca nu cumva să-l ucidă cine l-ar găsi.

Atunci a ieşit Cain din faţa Domnului şi s-a sălăşluit în ţinutul Nod, la răsărit de Eden.

Cain a cunoscut-o pe femeia sa şi ea a zămislit şi l-a născut pe Henoc; el a zidit o cetate şi i-a dat cetăţii numele fiului său, Henoc. Lui Henoc i s-a născut Irad, iar Irad l-a zămislit pe Mehuiael; Mehuiael l-a zămislit pe Metuşael, iar Metuşael l-a zămislit pe Lameh.

Lameh şi-a luat două femei: numele celei dintâi era Ada, iar numele celei de-a doua, Ţilla. Ada l-a născut pe Iabal; el a fost strămoşul celor care locuiesc în cort şi au turme. Numele fratelui său era Iubal; el a fost strămoşul tuturor celor care cântă din alăută şi din fluier. Iar Ţilla l-a născut pe Tubal-cain; el a fost strămoşul tuturor făuritorilor de unelte de aramă şi de fier.

Şi le-a zis Lameh femeilor sale:
„Ada şi Ţilla, ascultaţi glasul meu:
femei ale lui Lameh, auziţi cuvântul meu:
Am ucis un om pentru o rană a mea
şi un tânăr pentru o vânătaie.
Că de şapte ori este răzbunat Cain
Şi Lameh de şaptezeci şi şapte de ori.“

Şi a cunoscut-o iarăşi Adam pe femeia sa şi ea a născut un fiu şi a chemat numele lui Set, spunând: „Dumnezeu mi-a dăruit alt urmaş în locul lui Abel, de vreme ce Cain l-a ucis.“
(Geneză 4,1-25)

“Cele mai frumoase povestiri din Biblie”, traduse din ebraică, aramaică și greacă veche de Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu. Editura Humanitas, 2003