Cele mai frumoase povestiri din Biblie – Chemarea lui Avraam

0
130

Odată cu povestirile despre strămoşi, intrăm într-o preistorie a poporului ales. De acum, întrebarea „când?“ are sens, chiar dacă răspunsul la ea variază în funcţie de epoci şi de specialişti. Diferitele tradiţii sunt prezentate într-o istorie de familie, în care apar marile teme care vor străbate Biblia: alegerea, chemarea, făgăduinţa, legământul.

Pentru a salva omenirea, Dumnezeu porneşte dintr-un punct: alege un om, îl cheamă şi îi făgăduieşte o ţară, un popor, binecu­vântarea sa. Avraam lasă totul în urmă şi porneşte în necunoscut, bizuindu-se doar pe încrederea în Dumnezeu. Va fi socotit „omul credinţei“, strămoşul celor trei mari religii monoteiste.

Domnul i-a spus lui Avraam: „Ieşi din pământul tău, şi din neamul tău, şi din casa tatălui tău, către pământul pe care ţi-l voi arăta. Şi Eu voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta şi voi da măreţie numelui tău şi vei fi binecu­vântare. Voi binecuvânta pe cei ce te binecuvântează, iar pe cei care te blestemă îi voi blestema. Şi se vor binecuvânta în tine toate seminţiile pământului.“

Şi Avraam a plecat după cum îi spusese Domnul şi a mers şi Lot cu el. Avraam avea şaptezeci şi cinci de ani când a plecat din Haran. Şi Avraam a luat-o pe Sarai, nevasta sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, şi tot avutul pe care îl agonisiseră şi pe toţi oamenii pe care-i dobândiseră în Haran, şi au pornit spre ţara Canaanului. Când au ajuns în ţara Canaanului, Avraam a străbătut ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui Moreh. Pe atunci, trăiau în ţara aceea canaanenii.

Şi Domnul i s-a arătat lui Avraam şi i-a zis: „Seminţiei tale îi voi da pământul acesta.“ Avraam a construit acolo un altar pentru Domnul, care i se arătase. De acolo a plecat spre muntele care este la răsărit de Betel şi şi-a aşezat cortul aşa încât Betel era la apus şi Ai la răsărit. Şi a construit acolo un altar pentru Domnul şi a chemat numele Domnului. Şi a pornit Avraam şi a tot mers spre miazăzi.
(Geneză 12,1-9)

“Cele mai frumoase povestiri din Biblie”, traduse din ebraică, aramaică și greacă veche de Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu. Editura Humanitas, 2003