Cele mai frumoase povestiri din Biblie – Domnul îşi reînnoieşte făgăduinţele

0
124

În demersul său pedagogic, Dumnezeu preia uzanţe ale epocii încărcându-le cu o semnificaţie superioară. Astfel, circumcizia, semn al intrării tânărului în societatea bărbaţilor tribului, devine semn al apartenenţei la poporul ales.

Nu oricine poate da un nume sau schimba numele cuiva, ci doar acela care are autoritate asupra persoanei. Când Dumnezeu dă cuiva un nume nou încărcat cu sens, arată că îl învesteşte cu o misiune.

Iar când Avraam avea nouăzeci şi nouă de ani, i s-a arătat Domnul şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul atotputernic; umblă înaintea mea şi fii desăvârşit. Voi pune legământul meu între mine şi tine şi te voi înmulţi foarte, foarte tare.“

Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ şi Dumnezeu i-a grăit zicând: „Din partea mea, iată legământul meu cu tine: vei fi părintele unei mulţimi de neamuri şi numele tău nu
se va mai chema Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te-am făcut părintele unei mulţimi de neamuri. Te voi face nespus de rodnic şi voi ridica din tine popoare, şi regi vor ieşi din tine. Voi statornici legământul meu cu tine şi cu seminţia ta de după tine din neam în neam ca legământ veşnic, ca să fiu Dumnezeul tău şi al seminţiei tale de după tine. Îţi voi da ţie şi urmaşilor tăi pământul pribegiei tale, tot pământul Canaanului spre stăpânire veşnică, şi voi fi Dumnezeul lor.“

Şi a grăit Dumnezeu către Avraam: „însă tu să păzeşti legământul meu, şi seminţia ta după tine, din neam în neam. Acesta e legământul meu între mine şi voi şi seminţia ta de după tine, pe care să-l păziţi: orice bărbat între voi să fie tăiat împrejur. Vă veţi tăia împrejur şi acesta va fi semn de legă­mânt între mine şi voi.“

Şi i-a zis Dumnezeu lui Avraam: „Iar pe Sarai, nevasta ta, nu o vei mai chema Sarai, ci Sara va fi numele ei. Şi o voi binecuvânta, ba, mai mult, îţi voi da un fiu de la ea; o voi binecuvânta şi ea va fi mamă a multor neamuri; regi ai popoarelor se vor naşte din ea.“

Avraam a căzut cu faţa la pământ şi a început să râdă, zicând în sinea lui: „Oare unui om de o sută de ani i se mai poate naşte un fiu? Şi Sara, care are nouăzeci de ani, va mai zămisli?“

Şi Avraam i-a spus lui Dumnezeu: „O, de-ar trăi Ismael înaintea ta!“ Iar Dumnezeu a spus: „Nu, ci Sara, nevasta ta, îţi va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isac şi Eu voi statornici legământul meu cu el ca legământ veşnic pentru seminţia lui de după el.

Şi pentru Ismael te-am ascultat: iată, îl voi binecuvânta, îl voi face rodnic şi-l voi înmulţi foarte, foarte tare: douăspre­zece căpetenii se vor naşte din el şi voi face din el un neam mare. Dar legământul meu îl voi statornici cu Isac, pe care ţi-l va naşte Sara, la anul, pe vremea aceasta.“

Când a încetat de a mai vorbi cu Avraam, Dumnezeu s-a înălţat de la el. (Geneză 17,1—11,15-22)

“Cele mai frumoase povestiri din Biblie”, traduse din ebraică, aramaică și greacă veche de Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu. Editura Humanitas, 2003