Cele mai frumoase povestiri din Biblie – Generozitatea lui Avraam

0
179

Într-o societate patriarhala, gestul lui Avraam de a-l lăsa pe cel tânăr să-şi aleagă partea preferată este cu totul ieşit din comun. Dumnezeu îi va răsplăti generozitatea reînnoindu-şi mai explicit făgăduinţa.

Avraam s-a întors din Egipt în Neghev, el şi nevasta lui şi tot avutul lui, şi Lot împreună cu el.

Iar Avraam era foarte bogat în turme, în argint şi în aur. El a mers din loc în loc din Neghev până la Betel, până acolo unde fusese la început cortul său, între Betel şi Ai, în locul în care făcuse un altar la început, şi acolo Avraam a chemat numele Domnului.

Lot, care mergea cu Avraam, avea şi el turme şi cirezi şi corturi, iar pământul acela nu-i încăpea să stea laolaltă, căci avuţiile lor erau atât de mari, încât nu puteau să stea laolaltă.

Şi s-a iscat ceartă între păstorii turmelor lui Avraam şi păstorii turmelor lui Lot. Pe atunci locuiau în pământul acela canaanenii şi periziţii. Şi Avraam i-a zis lui Lot: „Să nu fie ceartă între mine şi tine, între păstorii mei şi păstorii tăi, căci suntem rude. Oare nu e tot pământul înaintea ta? Desparte-te, rogu-te, de mine! Dacă o iei la stânga, eu o iau la dreapta, iar dacă o iei la dreapta, eu o iau la stânga.“

Atunci Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut tot ţinutul Iordanului că era în întregime udat, ca grădina Domnului, ca pământul Egip­tului, până către Ţoar (era înainte ca Domnul să nimicească Sodoma şi Gomora).

Şi şi-a ales Lot tot ţinutul Iordanului şi a luat-o spre răsărit, şi astfel s-au despărţit ei unul de altul. Avraam s-a aşezat în pământul Canaanului, iar Lot s-a aşezat în cetăţile din ţinut şi şi-a pus corturile până la Sodoma. Iar oamenii din Sodoma erau foarte răi şi păcătoşi înaintea Domnului.

Şi Domnul i-a spus lui Avraam, după ce s-a despărţit Lot de el: „Ridică-ţi ochii şi priveşte, din locul în care te afli, spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre apus: tot pământul pe care îl vezi, ţie ţi-l voi da şi seminţiei tale, pentru totdeauna. Voi face seminţia ta ca pulberea pământului: de va putea cineva să numere pulberea pământului, va putea număra şi seminţia ta. Scoală-te şi cutreieră pământul acesta în lung şi în lat, căci ţi-l voi da ţie.“

Avram şi-a luat corturile şi a venit să se aşeze la stejarii de la Mamre, care este la Hebron şi a construit acolo un altar pentru Domnul. (Geneză 13,1-18)

“Cele mai frumoase povestiri din Biblie”, traduse din ebraică, aramaică și greacă veche de Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu. Editura Humanitas, 2003