Cele mai frumoase povestiri din Biblie – Întâlnirea cu Melchisedec

0
261

Figură misterioasă, acest rege al Şalemului (= Ierusalimul?) avea să devină în timp o prefigurare a lui Mesia.

Când Avraam s-a întors după ce l-a biruit pe Kedorlaomer şi pe regii care erau cu acesta, Melchisedec, regele Şalemului, i-a adus pâine şi vin; el era preot al Dumnezeului Preaînalt.

Şi l-a binecuvântat zicând: „Binecuvântat să fie Avraam de Dumnezeul cel Preaînalt, Stăpânitorul cerului şi al pământului, şi binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care i-a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!“

Şi Avraam i-a dat zeciuială din toate. (Geneză 14, 17-20)

“Cele mai frumoase povestiri din Biblie”, traduse din ebraică, aramaică și greacă veche de Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu. Editura Humanitas, 2003