Cele mai frumoase povestiri din Biblie – Ismael

0
148

Timpul trece şi făgăduinţa lui Dumnezeu că îi va da lui Avraam un fiu pare a nu se mai împlini. Sarai recurge la un străvechi obicei de substituire. Dumnezeu tolerează cutume şi mentalităţi încercând să le corecteze treptat, cu o pedagogie răbdătoare care ţine seama de libertatea omului.

Deşi nu fiul roabei va fi cel ales, Dumnezeu are grijă de el şi îi pune înfiată un viitor glorios.
Sarai, nevasta lui Avraam, nu-i născuse copii. Dar ea avea o slujnică egipteancă, pe nume Hagar.

Şi a zis Sarai către Avraam: „Iată, Domnul n-a îngăduit să zămislesc. Intră, rogu-te, la slujnica mea; poate voi dobândi copii prin ea!“

Şi a ascultat Avraam vorba Saraiei. Şi Sarai, nevasta lui Avram, a luat-o pe Hagar egipteanca, slujnica sa, la zece ani după aşezarea lui Avraam în pământul Canaanului, şi i-a dat-o de nevastă lui Avraam, bărbatul său.

El a intrat la Hagar şi ea a zămislit şi, văzând că a zămislit, a început s-o dispreţuiască pe stăpâna sa. Atunci Sarai i-a zis lui Avraam: „Nedreptatea ce mi se face e din vina ta! Eu am dat-o pe slujnica mea în braţele tale şi ea, văzând că a zămislit, a început să mă dis­preţuiască. Domnul să judece între mine şi tine!“

Avraam a zis către Sarai: „Iată, slujnica ta este în mâinile tale; fă cu ea ce crezi de cuviinţă.“ Sarai a asuprit-o, iar aceasta a fugit din faţa ei. Şi a găsit-o îngerul Domnului la un izvor de apă în pustiu, la izvorul de pe drumul spre Şur, şi i-a zis: „Hagar, slujnica Saraiei, de unde vii şi încotro te duci?“

Ea a răspuns: „Fug din faţa Saraiei, stăpâna mea.“ Şi i-a zis îngerul Domnului: „întoarce-te la stăpâna ta şi supune-te sub mâna ei!“ Şi i-a mai zis îngerul Domnului: „Voi înmulţi seminţia ta atât de tare, încât nu se va mai putea număra.“

Şi iarăşi i-a zis îngerul Domnului: „Iată, ai zămislit şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Ismael, pentru că a auzit Domnul durerea ta. Acesta va fi ca un asin sălbatic: mâna sa împotriva tuturor şi mâna tuturor împotriva sa şi va sta dârz în faţa tuturor fraţilor săi.“

Hagar i-a născut lui Avraam un fiu şi Avraam i-a pus fiului pe care i-l născuse Hagar numele Ismael. Avraam avea optzeci şi şase de ani când Hagar i l-a născut pe Ismael. (Geneză 16,1-12,15-16)

“Cele mai frumoase povestiri din Biblie”, traduse din ebraică, aramaică și greacă veche de Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu. Editura Humanitas, 2003