Cele mai frumoase povestiri din Biblie – Nașterea lui Isac, alungarea lui Ismael

0
189

Gestul Surei de a-şi alunga slujnica şi pe fiul acesteia este departe de a fi exemplar. Dar grija lui Dumnezeu compensează şi răutăţile oamenilor.

Domnul a cercetat-o pe Sara, precum spusese, şi a făcut Domnul pentru Sara aşa cum făgăduise. Şi a zămislit Sara şi i-a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţea lui, la timpul când îi făgăduise Dumnezeu. Şi Avraam a pus fiului său pe care i-l născuse Sara numele Isac.

Avraam l-a tăiat împrejur pe Isac când acesta era de opt zile, precum îi poruncise Dumnezeu. Avraam avea o sută de ani când i s-a născut fiul său Isac.

Sara a zis: „Dumnezeu mi-a dat să râd: oricine va auzi va râde pentru mine.“ Ea a mai spus: „Cine i-ar fi vestit lui Avraam: «Sara va alăpta fii»? Căci i-am născut un fiu la bătrâneţea lui.“

Copilul a crescut şi a fost înţărcat, iar Avraam a făcut un ospăţ mare în ziua în care a fost înţărcat Isac. Dar Sara l-a văzut râzând pe fiul pe care Hagar egipteanca i-l născuse lui Avraam şi i-a zis lui Avraam: „Alungă-i pe roabă şi pe fiul ei, ca să nu moştenească fiul acestei slujnice împreună cu fiul meu, Isac.“

Cuvântul acesta l-a mâhnit mult pe Avraam, cu privire la fiul său. Însă Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Nu te mâhni pentru băiat şi pentru slujnica ta; în tot ce-ţi spune Sara, ascultă de glasul ei, fiindcă numai cei din Isac se vor numi seminţia ta. Însă şi din fiul slujnicei voi face un neam mare, căci e din sămânţa ta.“

Avraam s-a sculat de dimineaţă şi a luat pâine şi un burduf cu apă şi le-a dat lui Hagar, punându-le pe umărul ei, i-a dat şi copilul şi i-a spus să plece. Ea a pornit şi a rătăcit prin pustiul din Beerşeba.

Când s-a terminat apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiş şi a mers şi s-a aşezat în dreptul lui la o bătaie de săgeată, căci zicea: „Nu vreau să văd cum moare copilul!“ Şi s-a aşezat în dreptul lui şi a înălţat glas şi a plâns.

Dumnezeu a auzit glasul băiatului, iar îngerul lui Dumnezeu a strigat către Hagar din cer zicându-i: „Ce-i cu tine, Hagar? Nu te teme, căci a auzit Dumnezeu glasul băiatului acolo unde se află. Ridică-te, ia băiatul şi ţine-l bine în mână, căci voi face din el un neam mare!“

Atunci Dumnezeu i-a deschis ochii şi ea a văzut o fântână cu apă. S-a dus şi a umplut burduful cu apă şi i-a dat băiatu­lui să bea. Şi Dumnezeu a fost cu băiatul; el a crescut şi a locuit în pustiu şi a devenit iscusit în mânuirea arcului. El a locuit în pustiul Paran şi mama sa i-a luat nevastă din ţara Egiptului. (Geneză 21,1-21)

“Cele mai frumoase povestiri din Biblie”, traduse din ebraică, aramaică și greacă veche de Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu. Editura Humanitas, 2003