Cele mai frumoase povestiri din Biblie: Chemarea lui Moise

Moise și relația sa cu Dumnezeu

0
512

moise2Moise și relația sa cu Dumnezeu

Moise -Dezvăluindu-şi numele personal, Dumnezeu stabileşte o relaţie deosebită cu Moise şi cu poporul. Moise păştea oile lui Ietro, socrul său, preotul din Madian. Odată şi-a mânat oile departe în pustiu şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb . Acolo i s-a arătat îngerul  Domnului într-o pară de foc din mijlocul unui rug. El a privit şi iată, rugul era cuprins de foc, dar nu se mistuia. Moise şi-a zis: „Să fac un ocol să văd această privelişte măreaţă: de ce nu se mistuie rugul.”

„Moise! Moise!” Şi el a zis: „Iată-mă!”

Domnul a văzut că el făcea un ocol ca să vadă şi a strigat către el din mijlocul rugului zicând: „Moise! Moise!” Şi el a zis: „Iată-mă!” Domnul a zis: „Nu te apropia! Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai e pământ sfânt.” Apoi a spus: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isac şi Dumnezeul lui Iacob.”

Atunci Moise şi-a acoperit faţa, căci se temea să privească la Dumnezeu. Şi Domnul i-a spus: „Am văzut, am văzut necazul poporului meu care este în Egipt şi am auzit strigarea lui din pricina asupritorilor lui. Îi cunosc durerile. Şi am coborât să-l izbăvesc din mâinile egiptenilor şi să-l scot din ţara aceea spre o ţară bună şi întinsă, spre ţara care şiroieşte de lapte şi miere, ţara canaaniţilor, a hitiţilor, a amoriţilor, a periziţilor, a hiviţilor şi a iebusiţilor. Şi acum, iată, strigătul fiilor lui Israel a ajuns la mine şi am văzut asuprirea cu care îi apasă egiptenii. Acum mergi, te trimit la faraon, ca să scoţi poporul meu, pe fiii lui Israel, din Egipt.”

Moise i-a spus lui Dumnezeu: „Cine sunt eu ca să merg la faraon şi să-i scot pe fiii lui Israel din Egipt?”

Dumnezeu a zis: „Eu voi fi cu tine şi acesta va fi semnul că Eu însumi te-am trimis: când vei fi scos poporul din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.”

Moise i-a spus lui Dumnezeu: „Iată, eu mă duc la fiii lui Israel şi le spun: «Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi.» Iar ei îmi vor spune: «Care este numele lui?» Ce să le răspund?”

Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Eu sunt cel care sunt”. “Şi a zis: „Aşa să le spui fiilor lui Israel: «Eu sunt, m-a trimis la voi.»” Dumnezeu i-a mai spus lui Moise: „Aşa să le spui fiilor lui Israel: «Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob m-a trimis la voi.» Acesta este numele meu de-a pururi şi aşa voi fi amintit din neam în neam”.

Mergi şi adună-i laolaltă pe bătrânii lui Israel

Și spune-le: «Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, mi s-a arătat – Dumnezeul lui Avraam, al lui Isac şi al lui Iacob, spunând: V-am cercetat pe voi şi ceea ce vi se face vouă în Egipt şi am zis: vă voi scoate din împilarea Egiptului, spre ţara canaaniţilor, a hitiţilor, a amoriţilor, a periziţilor, a hiviţilor şi a iebusiţilor, spre ţara care şiroieşte de lapte şi miere.»

Ei vor asculta glasul tău şi veţi merge, tu şi bătrânii lui Israel, la regele Egiptului

Și-i veţi spune: «Domnul, Dumnezeul evreilor, ne-a ieşit în întâmpinare: te rugăm, aşadar, lasă-ne să mergem cale de trei zile în pustiu şi să aducem jertfă Domnului, Dumnezeului nostru.» Eu ştiu că regele Egiptului nu vă va lăsa să mergeţi, decât silit de mână puternică. De aceea, îmi voi întinde mâna şi voi lovi Egiptul cu toate faptele minunate pe care le voi săvârşi în mijlocul lui; după aceea vă va lăsa să plecaţi.” (Exod 3,1-20)

Cele mai frumoase povestiri din Biblie

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here