Cele trei feluri de cunoaștere după Sfântul Isaac Sirul

0
230

cunoastereaCele trei feluri de cunoaștere după Sfântul Isaac Sirul…

Sfântul Isaac Sirul învață că există trei feluri de cunoaștere, corespunzând împărțirii în trup, suflet și duh. Firește nu este vorba de așa-numita tripartiție a omului, fiindcă duhul nu este o energie anume a omului, ci este Duhul Sfânt. La fel cum sufletul este viața trupului. Deci, există o cunoaștere trupească, o cunoaștere sufletească și o cunoaștere duhovnicească.

Cunoașterea trupească este strâns legată de studierea înțelepciunii și cunoașterii omenești, de dorințele trupești, de satisfacerea patimilor iubirii de desfătare, lăcomiei și iubirii de slavă.

Este cunoaștere omenească, deoarece se ocupă cu inventarea și cultivarea artelor, științelor și învățăturii. Este cunoașterea care caracterizează întregul nostru învățământ. Sfântul Isaac arată că cultivarea numai a acestui fel de cunoaștere pricinuiește teamă și tulburare, întristare și deznădejde, lașitate în fața oamenilor, întemeierea pe rațiune și puterile omenești, frica de moarte și de demoni. Este o cunoaștere care-l face pe om să pară puternic, raportat la aproapele său, însă cu totul slab ființial, raportat la Dumnezeu și chiar la diavol. Este cunoașterea care se cultivă și astăzi și care pricinuiește teamă, nesiguranță, răutate și îndârjire.

Cunoașterea sufletească este atunci când omul încetează să mai dea o mare însemnătate rațiunii și purcede la împlinirea poruncilor lui Hristos.

Postul, rugăciunea, milostenia, citirea Sfintei Scripturi, dobândirea virtuților, lupta și strădania împotriva patimilor – toate sunt roadele acestei cunoașteri. Duhul Sfânt desăvârșește această cunoaștere, însă este trebuință și de împreună-lucrare omului, ca să se vădească libertatea sa.

Cunoașterea duhovnicească este starea vederii duhovnicești, când omul vede în chip nevăzut, aude în chip neauzit și înțelege în chip neînțeles slava lui Dumnezeu.

Tocmai atunci înțelegerea încetează și, chiar mai mult, omul înțelege că nu înțelege. Odată cu vederea Luminii necreate, omul vede îngeri și sfinți și, îndeobște, experiază părtășia cu îngerii și cu sfinții. Atunci se încredințează că învierea există. Aceasta este cunoașterea duhovnicească, pe care au avut-o toți sfinții prooroci, apostoli, mucenici și nevoitori, precum și toți sfinții Bisericii. Învățăturile sfinților sunt vlăstarul cunoașterii duhovnicești. Și, firește, cum am spus și mai devreme, cunoașterea duhovnicească este roada vederii lui Dumnezeu.

– Aţi pomenit că Sfântul Isaac Sirul deosebește cunoașterea firească de cunoașterea duhovnicească. Deci acceptă două feluri de cunoaștere. Puțin mi devreme ați analizat cele trei feluri de cunoaștere, tot după învățătura Sfântului Isaac. Nu vedeți nici o contradicție?

– Este doar o contradicție aparentă. De fapt, nu este o contradicție. Căci atunci când Sfântul Isaac vorbește de cunoaștere firească, înțelege cunoașterea sufletească, adică primirea Descoperirii făcute sfinţilor și, în același timp, săvârșirea faptelor pe care le implică această acceptare – credința întemeiată pe auzire. Cu alte cuvinte, când omul primește învățătura lui Hristos și o ține în viața sa, se naște cunoașterea sufletească. Însă cunoașterea duhovnicească este legată de vederea duhovnicească. Deci Sfântul Isaac adaugă doar cunoașterea trupească la cea de-a doua clasificare a cunoașterii.

Așadar, cele două clasificări ale cunoașterii sunt legate între ele și identice în cele două puncte.

 ”Boala și tămăduirea sufletului în tradiția ortodoxă”, mitropolit Hierothes

V-ar putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here