Chemare către creştini

0
127

agios-georgios-1024x768

Te numeşti creştin? Eşti creştin în fapt? Trăieşti cum ar trebui să trăiască un creştin, adică doreşti cu ardoare şi cauţi cu nesaţ cele pe care le caută un creştin adevărat? -Acestea sunt doar câteva din întrebările pe care le adresează Mitropolitul Grigorie al Sankt Petesburgului, care, în cartea sa “O zi de viaţă sfântă – Sfaturi practice pentru organizarea vieţii creştinului”, oferă o serie de necesare îndrumări.

Răsplata pe care Domnul o făgăduieşte adevăratului creştin în viaţa de apoi trebuie mult râvnită. Şi respingătoare sunt necazurile în care ne aruncă păcatul dacă nu dorim şi nu căutăm ceea ce trebuie să dorească şi să caute creştinul din toată inima. Ce se va întâmpla dacă nu vom primi bunătăţile promise şi vom fi daţi chinurilor veşnice? Ai trăit deja o bună parte din viaţa ta, dar ţi-ai pus vreodată asemenea întrebări? Mai concret, te-ai gândit la ele cu seriozitate?

Creştinul trebuie să fie asemenea Domnului Hristos. „Gândul acesta să fie în voi care era şi în Hristos Iisus” (Fii. 2:5). Eşti tu asemenea Lui? Te comporţi ca El? Trăieşti după învăţăturile Lui, după Evanghelia Lui, pe care ne-a dat-o ca pe un îndreptar

Creştinul nu trebuie să iubească lumea (I In 2:15). Dar mulţi sunt legaţi cu totul de lume ca şi cum ar trăi doar pentru lume: gândesc şi se poartă la fel ca lumea şi regula lor de viaţă este aceea a lumii. Nu eşti şi tu un astfel de om?’

Astfel de viaţă nu este una creştinească şi este păgubitoare.

Dumnezeu a rostit odată, în Vechiul Testament, prin gura prorocului Isaia: „Şi acum voi, locuitori tru via mea şi n-am făcut eu? Pentru ce atunci câai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, fiţi judecători între mine şi via mea. Ce se putea face pennd nădăjduiam să-mi rodească struguri mi-a rodit aguridă? Acum vă voi face să ştiţi cum mă voi purta cu via mea: strica-voi gardul ei şi ea va fi pustiită, dărâma-voi zidul ei şi va fi călcată în picioare” (Is. 5:3-5).

Nu poate oare Dumnezeu cu şi mai multă dreptate să ne spună nouă, care suntem neascultători în Noul Testament, următoarele:

„Ce aş mai putea face pentru voi şi n-am făcut? V-am răscumpărat cu sângele meu şi v-am născut în sânul Bisericii, v-am luminat cu lumina adevăratei credinţe, v-am dat toate mijloacele şi posibilităţile pentru mântuire, v-am gătit hrană veşnică şi neîncetat v-am făcut să o căutaţi. Nu v-am arătat îndeajuns dragostea mea? Păcătoşilor! M-am făcut Mântuitorul vostru şi încerc în tot felul să vă duc la fericirea veşnică, dar voi vă străduiţi să nu ajungeţi la viaţa veşnică, ci să mă faceţi pe Mine judecătorul vostru care să vă dea chinului veşnic.

V-am creat ca să fiţi pururea cu Mine şi să trăiţi bucuriile Mele, dar v-aţi purtat în aşa fel încât să mă scârbesc de voi şi să vă lepăd. Sunt milostiv, dar voi încercaţi să-mi aprindeţi mânia prin îndărătnicia şi nerecunoştinţa voastră.

Nici mila mea pe care mereu v-o arăt, nici bunătăţile veşnice la care mereu vă chem, nici chinurile iadului cu care vă ameninţ nu vă aduc pe calea mântuirii. N-ar fi fost mai bine să nu vă fi născut şi lumina credinţei să nu fi strălucit asupra voastră?”

Prietene, ce ar fi dacă într-o bună zi va trebui să auzi asemenea cuvinte de la Dumnezeu? Aceste cuvinte pe care încă nu le-am auzit ne rup barierele inimii. Cum va fi când le vom auzi cu adevărat şi va trebui să culegem ce am semănat prin păcatele noastre?

Teme-te în inima ta! Încetează cu felul acesta de viaţă şi începe să trăieşti după învăţătura din Sfânta Scriptură, o viaţă sfântă, plăcută lui Dumnezeu.

“O zi de viaţă sfântă – Sfaturi practice pentru organizarea vieţii creştinului”, Mitropolitul Grigorie al Sankt Petesburgului, Ed. Sofia

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here