Chemați la slujire

0
139

trandFiecare ajută tovarășului său și zice fratelui său: „Întărește-te!” (Isaia 41, 6)

Un cunoscut scriitor duhovnicesc spunea: „Ne asemănăm lui Dumnezeu numai atunci când devenim folositori” – și într-adevăr, slujirea aproapelui este o lege dumnezeiască. Hristos a luat chipul robului – a venit ca să slujească și ne-a învățat să slujim: Eu, în mijlocul vostru, sunt ca unul care slujește (Luca 22, 27). A slujit neîncetat cu cuvântul, cu fapta, cu întreaga viață: a slujit trupului și sufletului oamenilor din jurul Său, cu răbdare, neobosit, urmărind mereu doar binele lor. El a umblat făcând bine (Faptele Apostolilor 10, 38). Dumnezeiasca Sa iubire s-a arătat printr-o slujire însoțită chiar de jerfa propriei Sale vieți.

În ceruri se slujește ziua și noaptea, după cum ne spune Scriptura. Îngerii, numiți „duhuri slujitoare”, se pogoară pe pământ pentru a la sluji în chip deosebit oamenilor. Dumnezeu Însuși slujește oamenilor cu o grijă nemărginită pentru binele lor cel veșnic, neîncetat chemând, atrăgând, despietrind, îndrumând sufletele păcătoșilor.

Și noi trebuie să slujim, și pe noi Dumnezeu ne-a cinstit chemându-ne la o lucrare asemănătoare lucrării Sale: să-i ajutăm pe oameni, să-i sprijinim, să fim gata de orice slujire pentru a le aduce folos cu adevărat.

Dumnezeu este iubire, și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el (I Ioan 4, 16). Fiecare să-și ajute aproapele: aceasta este menirea dată de Dumnezeu tuturor făpturilor Sale: nu doar unor aleși, ci fiecăruia. Să nu te aștepți la o slujire răsunătoare, de vază; mai bine intră acum în rândul tuturor celor ce întind aproapelui o mână de ajutor, și îți vei da seama că încurajându-ți, încălzindu-ți sufletește, sprijinindu-ți fratele, tu însuți vei prinde curaj, te vei încălzi și întări în calea vieții tale creștine.

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here