“Cine mă va mântui … ?”

0
94

Cine imi va aduce mântuirea?Cine imi va aduce mântuirea?

Un mare savant s-a întrebat odată: “Universul sălbatic poate fi îmblânzit; dar cine va îmblânzi lumea dinlăuntrul omului, cu neştiinţa, prejudecăţile, amărăciunea, nestatornicia, patima şi păcatul ei ?”

Cu mulţi ani înainte de acel savant, un mare sfânt a pus aceeaşi întrebare altfel: “Pentru că ceea ce fac nu stiu; căci nu săvârsesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urasc … Dar acum nu eu fac aceasta, ci păcatul care loculeşte mine … Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morţii acesteia? Mulţumesc lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul nostru! (Rom. 7, 15 … 17; 24-25).

Cine mă va izbăvi? Mulţumesc lui Dumnezeu pentru Iisus Hristos Care a venit nu ca să mă judece, ci să mă izbăvească de trupul acesta al păcatului şi al morţii!

Ce este mântuirea?

Ce înseamnă a te mântui? Ce este mântuirea în Hristos?

Mântuirea e libertate -scăparea de tirania iubirii de sine, scăparea de legătura fricii şi morţii.

Mântuirea în Hristos înseamnă a mă elibera de mine însumi, astfel ca să pot deveni ceea ce Dumnezeu m-a făcut să fiu şi ceea ce voieşte să devin.

Mântuirea este ridicarea noastră de către Dumnezeu în Hristos Iisus.

Este Dumnezeu dându-ne nădejde. Este Dumnezeu lucrându-şi neabătut lucrarea în personalităţile noastre, în caracterele noastre, în vieţile noastre. Este Dumnezeu ce nu se leapădă de noi.

Mântuirea, potrivit teologiei ortodoxe, nu este starea lui “Am sosit, am reuşit, sunt mântuit”, ci mai curând starea lui “Sunt pe drum. Merg, sporesc în Dumnezeu; pentru Dumnezeu, cu Dumnezeu şi prin puterea lui Dumnezeu”.

Mântuirea în Hristos este biruirea pentru noi a celui mai mare duşman al nostru, aflat la temelia întregii noastre nesiguranţe – frica morţii. Dumnezeu nu rămâne retras în ceruri, în vreme ce oamenii se chinuiesc şi mor. El ia trup şi, cu moartea Sa, nimiceşte moartea noastră, astfel că acum moartea se face poartă pe unde toţi trebuie să trecem spre a intra întru strălucirea slavei Sale.

”Introducere în credinţa şi viaţa Bisericii Ortodoxe” – Anthony M. Coniaris

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here