Cina cea de taină

0
128

cina– Sfânta Cuminecătură –

Era în Joia cea din săptămâna Paştilor. Domnul nostru Iisus Hristos ştia, că peste puţină vreme va fi vândut celor răi şi va fi dat morţii. De aceea El voia să mănânce încă odată Paştile împreună cu ucenicii Săi.

Dar şi măriţii  ucenici cunoşteau dorinţaÎnvăţătorului  lor. În Joia aceea ei l-au şi întrebat:

„Doamne, unde voieşti să-ţi gătim, ca să mănânci Paştile?”

Atunci Domnul le-a răspuns:

Mergeţi în cetatea Iersusalimului şi vă va  întâmpina un om ducând un urcior cu apă; luaţi-vă după el. Şi acolo unde va intra, spuneţi stăpânului casei că Învăţătorul zice: Unde este  odaia de  oaspeţi, unde să mănânxc Paştile împreună cu ucenicii  mei? Iar el vă va arăta o încăpere mare de sus, aşternută şi gătită. Acolo să gătiţi pentru noi”.

Doi ucenici, Petru şi Ioan, au mers îndată în Ierusalim. Ei l-au întâlnit pe omul cel bun, au intrat la el şi au găzduit acolo. În acel loc au şi gătit ei Paştile.

Seara, în aceeaşi zi, Domnul nostru Iisus Hristos şi ucenicii Săi s-au adunat la cină, în casa unde gătiseră Petru şi Ioan. Înainte de a se aşeza la masă, Mântuitorul a spălat picioarele ucenicilor Săi şi le-a şters cu un ştergar curat. Aşa a arătat Fiul lui Dumneyeu, că acei ce vreau să  fie mai mari trebuie să slujească celor mai mici ai lor.

Când toate au fost așezate la locul lor, Domnul s-a așezat la masă, iar ucenicii au șeyut și ei în dreapta și în stânga Lui. Pe când mâncau, Iisus le-a spus că unul din ei îl va vinde. Acela era Iuda Iscarioteanul.

La cina aceea, care se numește Cina cea de taină, Iisus a luat pâine, a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor”. Asemenea a luat paharul cu vin şi a mulţumit, zicând: „Beţi dintru acesta toţi, acesta este sângele meu, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor. Aceasta să o faceţi întru pomenirea mea”.

La Cina cea de taină, în Joia sfintelor Sale patimi, Domnul nostru Iisus Hristos a așezat Sfânta Taină a Cuminecăturii. Întru pomenirea Mântuitorului, această Sfântă Taină se săvârşeşte la Sfânta Liturghie. Ea se va săvârşi până în vecii vecilor, căci aşa vrea Domnul. Prin rugăciunile preoţilor şi prin puterea lui Dumnezeu, pâinea şi vinul se prefac în adevăratul trup şi în scump sângele Mântuitorului. Cu trupul şi cu sângele Mântuitorului. Cu trupul şi cu sângele Domnului ne cuminecăm atunci când ne învaţă sfânta Biserică. Noi primim această sfântă şi mare Taină spre iertarea păcatelor noastre şi spre viaţa de veci.

Carte de religie, Preot Dumitru Călugăr

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here