Cine dintre noi este fără de păcat?

0
92

— Eu n-am nevoie de Mântuirea lui Iisus, n-am nevoie de Dumnezeu de vreme ce mă ştiu fără păcat, îmi zicea odată un prieten, care într-adevăr ducea o viaţă potolită şi năfacând rău la nimeni.

Eu i-am zis:
— Numai Iisus Hristos este fară de păcat. Noi ceilalţi toţi avem o sumedenie de păcate.
— Oricum, eu nu mă simt păcătos.
— Bine! Eu te voi întreba şi vei vedea că şi tu ai păcate.

Prietenul consimţi.
— Nu te-ai mâniat niciodată?
— Ei, cine nu-i mânios niciodată în viaţa lui?
— N-ai ocărât niciodată, n-ai înjurat, n-ai blestemat sau nici n-ai bârfit?
— Cinstit, vorbind, trebuie să mărturisesc că am cam făcut şi din acestea…
— De câte ori nu ţi-ai călcat cuvântul? De câte ori ai minţit? De câte ori ai invidiat pe altul?
— Nu-mi este în obicei, dar desigur că am făcut şi din acestea câteodată.
— Dar pe cei nevoiaşi i-ai ajutat?
— Asta foarte rar am făcut-o.
— Dar mândrie, clevetire, vorbă deşartă?
— Mai rar, dar şi acestea am făcut.
— De îmbătat, niciodată?
— Ba da, dar numai de câteva ori.
— Jurământul nu ţi l-ai călcat niciodată?
— De vreo trei ori nu l-am îndeplinit.
— La cârciumă te duci?
— Destul de des.
— Dar la Biserică?
— Foarte rar. La botez, la câte-o cununie sau înmormântare.
— Păi vezi, dragul meu, toate acestea ce sunt altceva decât grele şi urâte păcate?

Prietenul tăcea, tulburat. Atunci am adăugat:
— Ce? Crezi că dacă n-ai omorât vreun om şi n-ai furat este de-ajuns, ca să te crezi om fără de păcat? Şi încă ceva: sunt sigur că în fundul conştiinţei tale sunt câteva păcate şi mai grele decât cele pe care mi le-ai spus.
— Cine ţi-a spus? zise el.
— Cine? Siguranţa păcătoşeniei noastre. Cine dintre noi este fără de păcat?
— Nimeni.
— Ştiu de ce te credeai fără de păcat: pentru că nu ţi-ai pus întrebările de adineauri sau, dacă ţi le-ai pus, te-ai ferit să răspunzi.
— Aşa este! Ai dreptate, murmură el, pe gânduri.

Simţii peste mâna mea o mână caldă. Când ne-am privit, am văzut în ochii prietenului meu, dorinţa iertării. De-acuma era salvat, de vreme ce nu se mai credea fără de păcat.

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016