Cine este Adevărul?

Adevărul și starea lucrurilor

0
447

adevAdevărul și realitatea lucrurilor

Adevărul și realitatea  -Starea de a fi „adevărat” se referă la starea de lucruri sau realitatea obiectivă care se oferă cunoașterii. El poate fi evident, când poate fi verificat prin simțuri, sau revelat și acceptat prin credință, cum sunt adevărurile sau învățăturile Evangheliei lui Hristos. În primul caz, femeia cu scurgere de sânge, atingându-se de poala hainei lui Iisus, se vindecă. E un fapt real petrecut cu ea. Și când Domnul întreabă „Cine s-a atins de Mine, pentru că am simțit o putere care a ieșit din Mine?” (Luca 8, 45-46). Femeia căzând înaintea Lui, I-a mărturisit tot adevărul (Luca 8, 47). La fel și sutașul care păzea Crucea, văzând cele întâmplate la răstignire, a exclamat: „Cu adevărat Fiul lui Dumnezeu era Acela” (Matei 27, 54). Chiar și fariseii și irodienii ispititori recunosc în Iisus pe omul adevărului, Care învață „calea lui Dumnezeu”.

Adevărul, ca aspect pozitiv și constructiv al lucrurilor, este opus minciunii

Nedreptății sau rătăcirii, ca lumina față de întuneric, ca virtutea față de păcat, ca Hristos față de Veliar. Așa se spune că oamenii țin minciuna și nedreptatea, care sunt lucrări ale diavolului și le țin drept adevăr (Ioan 8, 44). Iar Iisus este omorât pentru că mărturisește adevărul (Ioan 8, 40).

  Dumnezeu Însuși iar el este revelat în persoana lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Care  este El Însuși Adevărul: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6).  Căci „Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină” (I Timotei 2, 4).  Iisus Hristos este Dumnezeu și Om, a întemeiat El Biserica, numită „stâlp și temelie a adevărului” (I Timotei 3, 15). Viața ne vine de sus, de la Dumnezeu nouă, prin Iisus Hristos ni s-a dat harul și adevărul (Ioan 1, 17) care mântuiesc.

Căci „Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină

Duhul Sfânt Însuși este numit „Duhul adevărului”, Care de la Tatăl purcede și pe Care lumea nu-L primește (Ioan 14, 17). Dar El mărturisește despre Iisus și călăuzește. Fiindcă adevărul este de la Dumnezeu cel în Treime, de aceea și sfințește. Apostolii – ca și creștinii care primesc harul și adevărul prin Botez – se sfințesc întru adevăr (Ioan 17,17). Apostolii și creștinii trăitori și mărturisitori sunt slujitori ai adevărului. „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, și Eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui” (Matei 10, 32). Lucrul acesta  este lucrător, rodnic și sfințitor: „Să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu adevărul. În aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și în fața lui Dumnezeu vom afla odihnă inimii noastre” (I Ioan 3, 18-19).

Mihai Parfeni

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here