Cine este Iisus Hristos?

0
638

Iisus1Cei care L-au cunoscut pe Domnul Hristos sau au auzit despre Domnul Hristos în vremea propovăduirii Sale puteau să întrebe foarte bine: „Cine este Iisus din Nazaret, că se vorbeşte despre Iisus din Nazaret”. În Sfânta Evanghelie sunt mai multe locuri în care se spune ceva despre Iisus din Nazaret. De pildă: „Trece Iisus din Nazaret”, de pildă: „Şi acesta a fost cu Iisus din Nazaret”. Noi astăzi, după două mii de ani, nu mai vorbim despre Iisus din Nazaret, ci vorbim despre Iisus şi mai cu seamă vorbim despre Iisus Hristos. Şi atunci pentru noi se poate pune întrebarea foarte bine: cine este Iisus Hristos, pentru că noi ştim despre Iisus Hristos. Prin urmare, cine este Iisus Hristos? De fapt, într-un fel răspundem la întrebarea „Cine este Iisus Hristos?” când punem întrebarea „Cine este Iisus Hristos?”. Răspunsul ar fi simplu: Iisus Hristos este Iisus Hristos. Nu mulţi dintre cei care se gândesc la Mântuitorul nostru ştiu că cele două cuvinte, „Iisus” şi „Hristos” nu sunt un nume, ci numele este „Iisus” şi „Hristos” arată calitatea lui Iisus. Noi zicem „Doamne, Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu” de pildă, şi nu ne dăm seama că nu spunem, când zicem „Doamne, Iisuse Hristoase”, un nume, ci nouă ni se pare că spunem un nume. În realitate noi spunem un nume şi o calitate a Celui care poartă numele. În Sfânta Evanghelie de la Matei, în legătură cu Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mai precis conceperea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în pântecele Preasfintei Fecioare Maria, după firea omenească, se spune că îngerul binevestitor i-a spus dreptului Iosif: „Vei chema numele Lui Iisus”, deci Îi vei zice Iisus, cu explicaţia că „El va mântui pe poporul Său de păcate” (Matei 1, 21).

În Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 2, acolo unde se vorbeşte despre vestea cea bună adusă de îngerul binevestitor unor păstori din apropierea Betleemului, din apropierea locului unde S-a născut Domnul Hristos, deci unor păstori din Betleem îngerul le-a spus: „Vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi S-a născut vouă un mântuitor, care este Hristos Domnul” (Luca 2, 10-11).

 Cuvântul „Iisus” este de origine ebraică şi înseamnă „mântuitor”, după spusa îngerului, iar cuvântul „Hristos” este de origine greacă şi înseamnă „Unsul”, unsul în înţeles de „Alesul”. În Vechiul Testament erau aleşi ai lui Dumnezeu preoţii, proorocii şi împăraţii şi erau investiţi în calitatea lor prin ungere, prin ungere cu untdelemn sfinţit. Domnul nostru Iisus Hristos este preot, este împărat şi este profet prin lucrarea Lui, prin activitatea Lui, şi este numit pentru aceasta Unsul în înţelesul de Alesul. Deci când zicem „Iisus Hristos” noi zicem „Iisus Cel ales de Dumnezeu”, „Iisus Cel uns de Dumnezeu”, „Iisus Cel pus deoparte pentru mântuirea oamenilor”. Prin urmare, ştiind lucrurile acestea în legătură cu numele Mântuitorului, care este Iisus, şi cu calitatea Mântuitorului, care este Hristos – şi care de fapt pentru noi în general sunt mai degrabă două nume decât un nume şi o calitate – important este să ştim că Mântuitorul nostru are o alegere specială. Care este alegerea specială a Mântuitorului nostru au exprimat în general primii creştini prin faptul că au avut totdeauna credinţa că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi este Mântuitor. Această mărturisire de credinţă s-a exprimat adeseori printr-un simbol, şi anume prin simbolul peştelui. Când creştinii, fiind prigoniţi şi de evrei şi de păgâni, de romani în special, s-au constituit într-un fel de societate secretă, ca să poată fi în legătură cu ceilalţi creştini – neştiindu-se unii despre alţii – au găsit un fel de semn de prezentare, un semn de înţelegere între ei, o parolă, care era prezentată prin semnul peştelui. S-a găsit acest semn al peştelui, pe care ei îl făceau între ei, discret, cu mâna în aer, cu toiagul pe pământ. Când se întâlnea un creştin cu unul despre care nu ştia că e creştin făcea semnul acesta şi celălalt se prindea imediat, ştia despre ce e vorba, dacă era şi el creştin. Şi puteau intra în vorbă unul cu altul în calitatea lor de creştini. De ce s-a ales ca semn de înţelegere, ca semn de descoperire, peştele? Pentru că în limba greacă, „peşte” se spune „ihtis”, şi cuvântul „ihtis” este format din iniţialele cuvintelor „Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul”.

„Prescuri pentru cuminecături” – Arhim. Teofil Părăian

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here