Pedeapsă

0
87

Cine greşeşte împotriva lumii Cine greşeşte împotriva lumii fizice este pedepsit material.

Cine greşeşte împotriva lumii morale este pedepsit material şi moral.

Cine greşeşte împotriva lumii duhovniceşti este pedepsit material, moral şi duhovniceşte.

Astfel, celui ce aruncă praful împotriva vântului, praful i se va întoarce în ochi.

Cel ce jură strâmb, va pătimi cu închisoarea şi va fi dispreţuit de fiii săi. Iar cel ce îşi bate joc de Dumnezeu şi de sfinţii Săi îngeri, va fi biciuit cu cele mai ascuţite bice, materiale şi morale, şi-şi va încheia viaţa ori în vreo fărădelege, ori în întunecarea minţii.

Singurele lucruri care-l poate izbăvi pe om de la pedepsele de neînlăturat pentru greşale sunt pocăinţa şi prihănirea de sine.

Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi Jicei, “Gânduri despre bine şi rău”, Editura Predania, Bucureşti, 2009