Cine nu se naşte din apă şi din Duh, nu se poate mântui

0
300

Botezul sfânt este cea dintâi dintre Tainele Sfintei Biserici.
E Taina prin care, de celelalte Sfinte Taine te poţi învrednici.
Taina Botezului e: ,,uşa tainelor’’, e izvor sfânt, e baia vieţii
Şi numai prin aceasta, devenim după Dar, ai lui Dumnezeu fii.

Botezul în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
Este singura poartă prin care intri în Împărătia lui Dumnezeu.
Botezul e pecete a lui Hristos, este eliberare din robia diavolului.
Este Naşterea de Sus. În focul Botezului ard mărăcinii păcatului.

Copiii Botezului se îmbracă în Haină luminoasă, fără de pată.
Se îmbracă în Veşmântul slavei, ţesut din Duh şi din vie Apă,
În Haina lui Dumnezeu, ce nu se învecheşte şi nu se strică niciodată.
În Haină albă, care în Hristos Însuşi ne îmbracă, în Haină binecuvântată.

Botezul este mijloc de înaintare spre asemănarea cu Hristos.
Este izvor bogat de daruri, pe care Dumnezeu le revarsă bucuros,
Peste mlădiţele Bisericii Sale – Trupul tainic al Mântuitorului.
Botezul sfânt este unire cu Hristos, e pecete a curăţiei omului.

Botezul e curăţarea de toată întinarea trupului şi a duhului,

Fiindcă omul ce se botează în numele Sfintei Treimi,
Moare păcatului, lui însuşi, trecătoarei şi deşartei lumi,
Pentru a trăi cu întreaga sa fiinţă, după învăţătura Domnului.

Botezul e ridicarea din moarte la viaţă adevărată, a creştinului
Şi odată cu Botezul acestuia, Dumnezeu se săluieşte înlăuntrul lui.
La Botez – baia renaşterii – primim în suflet, Chipul lui Iisus,
Ne împăcăm cu Doamne şi ne-nveşmântăm în Lumină de Sus.

Botezul sfânt este scut rezistent în faţa întunecatului păcat, e baia pocăinţei.
Botezul sfânt este în greul război duhovnicesc al creştinilor, arma biruinţei.
Botezul oferă celui ce se botează: întărire, sprijin, şi ajutor haric pe calea vieţii.
Botezul îţi deschide uşa spre o viaţă sfântă, te împrieteneşte cu îngerii şi sfinţii.

Aşadar, cine nu se naşte din apă şi din Duh, nu se poate mântui.
Cine nu se naşte din apă şi din Duh, la moarte veşnică se va osândi.
Cine nu se naşte din apă şi din Duh, cu Hristos – Izvorul Vieţii – nu se va uni.
Cine nu se naşte din apă şi din Duh, pe Trupul Sfânt al Bisericii, nu se va altoi.

Cine nu se naşte din apă şi din Duh, cu şi pentru Hristos, nu va muri şi nu va învia.
Cine nu se naşte din apă şi din Duh, în veşmânt împărătesc, nu se va îmbrăca.
Şi nu va vieţui ca fiu al Ziditorului Dumnezeu, ca fiu al Adevărului şi Luminii.
Cine nu se naşte din apă şi din Duh, va rătăci pe-o cale lată şi întunecată, a morţii.

Cine nu se naşte din apă şi din Duh, mlădiţă vie, roditoare nu va fi.
Cine nu se naşte din apă şi din Duh, putere şi sprijin haric nu va primi.
Cine nu se botează, nu se învredniceşte de minunatele daruri ale Duhului Sfânt.
Cine nu se botează, nu devine cetăţean al cerului, trăieşte în zadar pe acest pământ.

Să ne rugăm Bunului Dumnezeu, să ne ajute să păstrăm haina Botezului, imaculată!
Să ne rugăm Bunului Dumnezeu, ca prin baia sfântă a pocăinţei, aceasta să fie neîntinată!
Să ne luptăm cu străşnicie împotriva păcatului, ca să avem Haina Botezului luminoasă!
Să ne înveşmântăm mereu întreaga făptură în Haina veşniciei – Haină sfântă, preţioasă!

Cristina Toma