Cinstea şi cununile se cuvin învingătorilor

2
78

cinste– Tinerii începători, din lipsa de educaţie, sunt de superficiali în credinţă şi nevoinţă. Cum trebuie să-i dobândim duhovniceşte pentru Hristos?

– Aceşti tineri trebuie să înţeleagă cuvântul sfintei Scripturi care spune: ”Vai de cel ce face lucrul Domnului de mântuială”. Aceştia, se vede nu cunosc nici ce este iadul, nici ce este raiul. Să-i apropiem cu inima caldă. Să le explicăm şi lor că Domnul nostru Iisus Hristos stă ascuns în poruncile Sale şi, în măsura în care le împlineşti, în măsura aceea ţi se dăruieşte şi el. Şi cât este de greu să-L avem întreg pe stăpânul a toată făptura în inimile noastre! Domnul şi Mântuitorul nostru ne vrea întregi. Numai satana ne vrea doar un singur vârf de deget, că ştie el, vicleanul că aşa ne poate stăpâni toată toată fiinţa.

Alt timp de pocăinţă nu mai este, iar sfârşitul nu ne va fi plin de milă sau târguială. Ci atunci va fi înfricoşarea cea mare, când se va arăta, nu mila, ci dreptatea, că zice, ”Înspăimântător lucru este să fii judecat după dreptate de un judecător fără îndurare”. Apoi în această sfântă grădină, care este mănăstirea, se află cu prisosinţă toate roadele posibile pentru fericita viaţă veşnică. Acesta este veacul pocăinţei, acela al răsplătirii. Acesta este al faptelor şi al răbdării, acela al mângâierii. Acum Dumnezeu este ajutătorul celor ce se îndreaptă de la calea răului, iar atunci va fi înfricoşat cercetător al faptelor, cuvintelor şi gândurilor omeneşti. A cui este munca, ale aceluia sunt roadele.

Cinstea şi cununile se cuvin învingătorilor însă după cuvântul Apostolului: ”Nu numai că se cade să învingem, ci să ne şi luptăm pentru lege”. (2 Tim. 2,5)

”Convorbiri Duhovniceşti”, Protosinghel Ioanichie Bălan

Jurnal Spiritual

2 COMENTARII

  1. Nu cred că tinerii sunt superficiali, ci doar prea entuziaști și libertini. Ar trebui ajutați mai mult și judecați mai puțin, după părerea mea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here