Colecţia de Artă Veche Bisericească de la Mănăstirea Văratec

0
161

Colecţia Mănăstirii VăratecÎn anul 1960 s-a înfiinţat în cadrul mănăstirii Văratec, în clădirile de pe latura stânga, Colecţia de Artă Veche Bisericească. Ceea ce face acest muzeu diferit, de cele de la Mănăstirea Agapia şi Mănăstirea Neamţ, este faptul că obiectele dispuse nu aparţin numai Mănăstirii Văratec ci şi altor mănăstiri din Moldova şi din ţară: obiecte de artă de la pictură şi sculptură, la broderie şi metaloplastie, la ţesături şi piese vechi, icoane şi veşminte, cruci şi obiecte decorative. Toate aceste exponate sunt mărturii vii ale unei vechi culturi, argumente ale pietăţii unui neam şi ale facultăţilor sale creatoare.

Colecţia de arta veche bisericească de la Mănăstirea Văratec conţine cele mai bătrâne icoane pictate în tempera pe lemn. Ele dateaza din sec. al XV lea şi care îl înfăţişează pe Sf. Nicolae sau pe Arhanghelii Mihail şi Gavril aduse de la Mănăstirea Raşca – Fălticeni. Din sec al XVI lea de la Văleni – Neamţ datează o pereche de icoane împărăteşti înfăţişând, una pe Mântuitorul Isus Hristos, cealaltă pe Maica Domnului cu Pruncul şi icoana „Schimbarea la Faţă”, care sunt pictate în tempera pe lemn şi ni se arată clasice în stilizarea lor bizantină. Din sec. al XVII lea datează o serie de icoane de mici dimensiuni care vin tot de la Văleni, dar şi icoana „Maica Domnului Dolorosa” lucrată în tempera de zugravul Eftimie. De la schitul Topoliţa sunt icoanele cu Mântuitorul şi cu Maica Domnului pictate de ieromonahul Tiufan în anul 1697.

Impresionante sunt şi celelalte icoane ale Maici Domnului expuse aici:

Una din sec al XVI înfăţişează pe Fecioara cu Pruncul pe dreapta, alta din sec. al XVII tot cu Pruncul pe dreapta donata în 1661, apoi o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul sugând pe partea dreaptă, o icoană datând din 1779 de la Războieni şi o icoană înfăţişând pe Maica Domnului cu pruncul între îngeri pictată de Nicolae Grigorescu în 1859.

Muzeul Mănăstirii Văratec te uimeşte şi prin bogăţia obiectelor de cult. Gasim cruci din lemn sculptat ori pictat, potire, discuri, panaghiere şi sfeşnice. Alături de ele sunt expuse şi obiecte din argint aurit, împodobit cu medalioane de zmalt, Evanghelia tipărită în anul 1821 de către Veniamin Costache la Mănăstirea Neamţ şi Evangheliarul grec, tipărit la Veneţia în 1811.

Colecţia Mănăstirii Văratec mai cuprinde şi veşminte preoţeşti, stihare, epitrahile, feloane, mânecuţe; bederniţe considerate adevărate capodopere de broderie artistică.

Alături de ele sunt expuse covoarele lucrate de măicuţe care dovedesc dezvoltarea cu totul specială a ţesutului în Mănăstirea Văratec. Tot în cadrul muzeului este amenajata şi o cameră în care se afla o bibliotecă specială alcătuită din manuscrisele şi cărţile vechi ale mănăstirii; cărţi de cult, literatura religioasă, lucrări omiletice, hagiografice, de psaltichie.

Sursa viziteazaneamt.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here