Din meditațiile lui Tolstoi: Trupul este manifestarea spiritului

0
137

Trupul este manifestarea spiritului

1908 – Trupul este manifestarea spiritului. Mişcarea şi trupul sunt condiţiile îndispensabile ale conştiinţei. Fără trup şi mişcare, nu ar putea exista conştiinţa. Fără constiintă nu ar exista nici trupul, nici mişcarea şi nici spaţiul şi timpul. (8 februarie)

Conştiinţa e condiţia îndepărtării, imperfecţiunii, limitării. Ceea ce e limitat în om este în sine nemărginit, nu are nevoie de conştiinţă. (8 februarie)

Păcatul satisfacerii trupeşti a adus cu sine păcatul leneviei şi preacurviei; păcatul trufiei a adus cu sine păcatele inegalităţii, îngamfărn, zgârceniei. Toate aceste păcate împreuna aduc cu sine pe cel al duşmăniei. (9 februarie)

Există doar două concepţii despre lume, consecvente, dar neînţelepte: 1) trupul există, spiritul pare a fi; 2) spiritul exista, trupul pare a fi. (9 februarie)

Din Lev Tolstoi, „despre Dumnezeu şi om” din jurnalul ultimilor ani, Editura Humanitas